đợi Chờ

Thuy-canh

_
Nông dân @
#1
[FONT=&amp]thanglong

đợi Chờ [/FONT]

[FONT=&amp]Chữ Tình làm khổ em tôi
Vì Yêu, nên vẫn đơn côi một mình
Buồn thay, một chiếc thuyền tình
Sóng xô, mãi gọi bóng hình xa xôi ...

Người đi biền biệt phương trời
Sầu ai ở lại, xuân thời qua mau
Thu về, vạn vật xanh xao
Lá vàng chao rụng, thêm nao lòng người
.........................................
Rằng Yêu " Bởi sợi tơ trời "
Dẫu đời thay đổi, giữ lời thủy chung[/FONT]​


Hai Lão Mục với thanglong,
Tui nghĩ là cổ máy sau khi vô dầu nhớt rồi thì sẽ chạy trơn lại, nên cái bài "ba trợn" (mà đúng) ở dưới tui mới giữ yên đó chứ!
Hai Lão nghĩ lại mà coi, nhiều bài đưa lên cái chủ-đề mình thích nào đó, mở ra đọc thấy chỉ có mấy chữ, không đủ cái liếc, vậy mà phải dùng cả một cái xe tải màu mè hoa lá cành, nặng gấp trăm lần một bài Vè để chở, chạy lên phà, phà sắp chìm thì lại có người hô-hoán:
- Chánh-quyền ơi! Mấy thằng xe đạp làm phà sắp chìm! Quăng dùm tụi nó lên giề lục-bình... cho quên đường về luôn!
Tui biết, thời nào cũng có nạn kiêu-binh, công-thần. Nhưng mấy đứa mình, Vịt Đẹt ở Miệt Dưới nầy mà nghĩ là "làm hại cho Đại-cuộc" thì là oan! Mà bị oan là phải khiếu-kiện:
- Con số tui đọc bây giờ là 8427. Tuy tui không hiểu chính-xác con số nầy đại-diện cho cái gì, nhưng nôm-na là nếu bà con "chê", thì chỉ được tới số hàng trăm là cùng.
- Cũng xin thưa thêm với Ban Quản-Trị: Ban Quản-Trị đã mở ra Khu Ăn Chơi nầy là một điều hết sức hợp-lý, bởi nó dinh-dưỡng tinh-thần chúng tôi, nhứt là mấy người già vô-dụng, không còn giúp ích gì được cho đời, chỉ dám dùng những thứ được ban cho, nhưng quyết không ăn chén cơm của người khác.
Kính.
*
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống"! Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Lão nhé!
Thân.
 

Last edited:

Thuy-canh

_
Nông dân @
#2
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống", khiến bài của mộtt số bạn khác vì đó mà không đủ chỗ chứa! Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa, khiến tụi tui lầm tưởng.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Chuyện thơ với thẩn, chúng ta tìm chỗ khác. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#3
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống", khiến bài của mộtt số bạn khác vì đó mà không đủ chỗ chứa! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa, khiến tụi tui lầm tưởng.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Chuyện thơ với thẩn, chúng ta tìm chỗ khác. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#4
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống", khiến bài của mộtt số bạn khác vì đó mà không đủ chỗ chứa! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa, khiến tụi tui lầm tưởng.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Nhưng nếu Lão không thích, tui sẽ ngưng ngay.

Chuyện thơ với thẩn, chúng ta tìm chỗ khác. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#5
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống"! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa. Nông-dân không thích thơ, vè.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt, không phiền ai. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#6
Chữ Tình làm khổ em tôi
Vì Yêu, nên vẫn đơn côi một mình
Buồn thay, một chiếc thuyền tình
Sóng xô, mãi gọi bóng hình xa xôi ...

Người đi biền biệt phương trời
Sầu ai ở lại, xuân thời qua mau
Thu về, vạn vật xanh xao
Lá vàng chao rụng, thêm nao lòng người
.........................................
Rằng Yêu " Bởi sợi tơ trời "
Dẫu đời thay đổi, giữ lời thủy chung​

.
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống"! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa. Nông-dân không thích thơ, vè.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt, không phiền ai. Lão nhé!
Thân.
 

thanglong

Nhanong.Com
#7
Chữ Tình làm khổ em tôi
Vì Yêu, nên vẫn đơn côi một mình
Buồn thay, một chiếc thuyền tình
Sóng xô, mãi gọi bóng hình xa xôi ...

Người đi biền biệt phương trời
Sầu ai ở lại, xuân thời qua mau
Thu về, vạn vật xanh xao
Lá vàng chao rụng, thêm nao lòng người
.........................................
Rằng Yêu " Bởi sợi tơ trời "
Dẫu đời thay đổi, giữ lời thủy chung​

.
 

thanglong

Nhanong.Com
#8
Đàn ai , như tiếng tơ lòng
Nhịp rung thổn thức , chờ mong một người...
Cung trầm lạc lõng , chơi vơi
Vườn xưa hoang vắng , rụng rơi lá vàng ...
.................................
Thoảng nghe , tiếng gió thở dài
Sương rơi lạnh giá , ướt đôi vai gầy
Dư âm ngày ấy còn đây
Đàn chùng vẫn mãi rung tìm tri âm ...
 
Last edited:

thanglong

Nhanong.Com
#9
Buồn cho hai chữ luyến thương
Xa nhau , vẫn mãi vấn vương , đợi chờ
Đời ai học được chữ ngờ
Bóng người đi mãi , mịt mờ chân mây ...
..................
Thời gian , ngày lại qua ngày
Hạ qua - Thu gió heo may não nề
Đêm đông , lạnh lẽo tái tê ...
Mai vàng khoe sắc - Người về hay chăng ???​
 
Last edited:

thanglong

Nhanong.Com
#10
Đợi người , ta mãi chờ trông
Thuyền qua bao chuyến mà không thấy người
Nỗi niềm tâm sự đầy vơi
Muốn sang bên ấy ... Sợ người lại sang ...
...........................................

Hoàng hôn phủ bóng chiều tàn
Chơi vơi ... chiếc lá rụng vàng cuối Thu ...​
 

thanglong

Nhanong.Com
#11
Ngày qua , tháng lại âm thầm
Người đi , vẫn mãi xa xăm nơi nào ...
Hoài thương kỷ niệm ngọt ngào
Bao giờ mới hết thương đau đợi chờ ...

Đơn côi, đếm bước thẫn thờ
Đường xưa , lối cũ người giờ phương nao ...
Sóng lòng mãi vỗ lao xao
Bến tình vẫn mãi dạt dào hương yêu ...