đợi Chờ

Thuy-canh

_
Nông dân @
#1
[FONT=&amp]thanglong

đợi Chờ [/FONT]

[FONT=&amp]Chữ Tình làm khổ em tôi
Vì Yêu, nên vẫn đơn côi một mình
Buồn thay, một chiếc thuyền tình
Sóng xô, mãi gọi bóng hình xa xôi ...

Người đi biền biệt phương trời
Sầu ai ở lại, xuân thời qua mau
Thu về, vạn vật xanh xao
Lá vàng chao rụng, thêm nao lòng người
.........................................
Rằng Yêu " Bởi sợi tơ trời "
Dẫu đời thay đổi, giữ lời thủy chung[/FONT]​


Hai Lão Mục với thanglong,
Tui nghĩ là cổ máy sau khi vô dầu nhớt rồi thì sẽ chạy trơn lại, nên cái bài "ba trợn" (mà đúng) ở dưới tui mới giữ yên đó chứ!
Hai Lão nghĩ lại mà coi, nhiều bài đưa lên cái chủ-đề mình thích nào đó, mở ra đọc thấy chỉ có mấy chữ, không đủ cái liếc, vậy mà phải dùng cả một cái xe tải màu mè hoa lá cành, nặng gấp trăm lần một bài Vè để chở, chạy lên phà, phà sắp chìm thì lại có người hô-hoán:
- Chánh-quyền ơi! Mấy thằng xe đạp làm phà sắp chìm! Quăng dùm tụi nó lên giề lục-bình... cho quên đường về luôn!
Tui biết, thời nào cũng có nạn kiêu-binh, công-thần. Nhưng mấy đứa mình, Vịt Đẹt ở Miệt Dưới nầy mà nghĩ là "làm hại cho Đại-cuộc" thì là oan! Mà bị oan là phải khiếu-kiện:
- Con số tui đọc bây giờ là 8427. Tuy tui không hiểu chính-xác con số nầy đại-diện cho cái gì, nhưng nôm-na là nếu bà con "chê", thì chỉ được tới số hàng trăm là cùng.
- Cũng xin thưa thêm với Ban Quản-Trị: Ban Quản-Trị đã mở ra Khu Ăn Chơi nầy là một điều hết sức hợp-lý, bởi nó dinh-dưỡng tinh-thần chúng tôi, nhứt là mấy người già vô-dụng, không còn giúp ích gì được cho đời, chỉ dám dùng những thứ được ban cho, nhưng quyết không ăn chén cơm của người khác.
Kính.
*
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống"! Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Lão nhé!
Thân.
 

Last edited:

Thuy-canh

_
Nông dân @
#2
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống", khiến bài của mộtt số bạn khác vì đó mà không đủ chỗ chứa! Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa, khiến tụi tui lầm tưởng.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Chuyện thơ với thẩn, chúng ta tìm chỗ khác. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#3
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống", khiến bài của mộtt số bạn khác vì đó mà không đủ chỗ chứa! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa, khiến tụi tui lầm tưởng.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Chuyện thơ với thẩn, chúng ta tìm chỗ khác. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#4
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống", khiến bài của mộtt số bạn khác vì đó mà không đủ chỗ chứa! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa, khiến tụi tui lầm tưởng.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt. Nhưng nếu Lão không thích, tui sẽ ngưng ngay.

Chuyện thơ với thẩn, chúng ta tìm chỗ khác. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#5
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống"! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa. Nông-dân không thích thơ, vè.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt, không phiền ai. Lão nhé!
Thân.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#6
Chữ Tình làm khổ em tôi
Vì Yêu, nên vẫn đơn côi một mình
Buồn thay, một chiếc thuyền tình
Sóng xô, mãi gọi bóng hình xa xôi ...

Người đi biền biệt phương trời
Sầu ai ở lại, xuân thời qua mau
Thu về, vạn vật xanh xao
Lá vàng chao rụng, thêm nao lòng người
.........................................
Rằng Yêu " Bởi sợi tơ trời "
Dẫu đời thay đổi, giữ lời thủy chung​

.
Lão thanglong,
Nghe Lão giảng, tui tin là mình tham-dự vào bất cứ phần nào của Diễn-đàn cũng đều tốt, Thơ chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Các bài Thơ, bài Vè của tụi mình nó làm cho "nặng hệ-thống"! Hì hì... Đừng thấy bàn dọn ra đó, rồi ngồi vào cầm đủa. Không được!

Thật là đi mấy chục ngày đàng, bây giờ mới học được chút khôn. Nhân đây, đề-nghị Ban Quản-Trị đừng cho mấy chữ Thơ Ca nổi lên nữa. Nông-dân không thích thơ, vè.

Nhưng bởi Khu nầy là Khu Thư-giản, tui với Lão thử qua bên Gian nhà Tán Gẫu, nói chuyện về chuyện Nấm đang sôi-nổi chơi. Chuyện tán gẫu, vô thưởng vô phạt, không phiền ai. Lão nhé!
Thân.
 

thanglong

Nhanong.Com
#7
Chữ Tình làm khổ em tôi
Vì Yêu, nên vẫn đơn côi một mình
Buồn thay, một chiếc thuyền tình
Sóng xô, mãi gọi bóng hình xa xôi ...

Người đi biền biệt phương trời
Sầu ai ở lại, xuân thời qua mau
Thu về, vạn vật xanh xao
Lá vàng chao rụng, thêm nao lòng người
.........................................
Rằng Yêu " Bởi sợi tơ trời "
Dẫu đời thay đổi, giữ lời thủy chung​

.
 

thanglong

Nhanong.Com
#8
Đàn ai , như tiếng tơ lòng
Nhịp rung thổn thức , chờ mong một người...
Cung trầm lạc lõng , chơi vơi
Vườn xưa hoang vắng , rụng rơi lá vàng ...
.................................
Thoảng nghe , tiếng gió thở dài
Sương rơi lạnh giá , ướt đôi vai gầy
Dư âm ngày ấy còn đây
Đàn chùng vẫn mãi rung tìm tri âm ...
 
Last edited:

thanglong

Nhanong.Com
#9
Buồn cho hai chữ luyến thương
Xa nhau , vẫn mãi vấn vương , đợi chờ
Đời ai học được chữ ngờ
Bóng người đi mãi , mịt mờ chân mây ...
..................
Thời gian , ngày lại qua ngày
Hạ qua - Thu gió heo may não nề
Đêm đông , lạnh lẽo tái tê ...
Mai vàng khoe sắc - Người về hay chăng ???​
 
Last edited:

thanglong

Nhanong.Com
#10
Đợi người , ta mãi chờ trông
Thuyền qua bao chuyến mà không thấy người
Nỗi niềm tâm sự đầy vơi
Muốn sang bên ấy ... Sợ người lại sang ...
...........................................

Hoàng hôn phủ bóng chiều tàn
Chơi vơi ... chiếc lá rụng vàng cuối Thu ...​
 

thanglong

Nhanong.Com
#11
Ngày qua , tháng lại âm thầm
Người đi , vẫn mãi xa xăm nơi nào ...
Hoài thương kỷ niệm ngọt ngào
Bao giờ mới hết thương đau đợi chờ ...

Đơn côi, đếm bước thẫn thờ
Đường xưa , lối cũ người giờ phương nao ...
Sóng lòng mãi vỗ lao xao
Bến tình vẫn mãi dạt dào hương yêu ...
 

thanglong

Nhanong.Com
#12
Ta về , qua lối cũ
Đường tình ngày xa xưa
Lá vàng rơi ngập lối
Như ... chẳng dấu chân người

Băng ghế nơi hò hẹn
Chứng kiến bao dỗi hờn
Lời Yêu ..... tan theo gió
Nước mắt còn rơi tuôn ?

Tên ngày xưa ta khắc
Thân cây vẫn in hằn
Cây còn lời son sắt
Người ... Có bước sang ngang ?

Ta về , qua lối nhỏ
Tình ... Trôi theo thời gian ...
Chia tay mùa lá đổ
Ôi ! Cuộc đời ... hợp tan ...​
 

thanglong

Nhanong.Com
#13
Cuộc đời là tỉnh hay mơ
Tỉnh thời mờ ảo - Khi mơ rõ ràng
Này đây , một ánh trăng vàng
Ai ngồi ... Ai ngắm ... Ai làm vần Thơ ...

Bởi Trời se chệch đường tơ
Nào Ai đâu nỡ ... hững hờ tình Ai
Ta trôi theo tháng năm dài
Trăng kia sao mãi vẫn hoài theo Ta .

Cùng nhau làm Bạn đường xa
Sao Trăng lại dắt Ta vào vườn xưa ?
Này Trăng - Này rượu - Này Thơ
Tình Thơ ta viết - Biết giờ tặng Ai ?

Nói rằng tình đã tàn phai
Mà sao nhung nhớ trãi dài bước chân ...
Lửa lòng đã tắt lụi dần
Mà sao Thơ vẫn ấm nồng người ơi !

Mãi thương ... Mãi nhớ ... Một thời ...​
 

thanglong

Nhanong.Com
#14
Thức đêm mới biết đêm dài
Xa nhau mới biết tình Ai mặn nồng
Hỏi Trời duyên bởi tơ hồng
Mà sao mãi đợi phòng không lạnh lùng ?

Đường xa hỡi bạn tình chung !
Sắt son có giữ vẹn cùng thời gian ?
Chiều Thu rơi rụng lá vàng
Đêm nay ngắm ánh Trăng tàn ... mà thương

Nhớ Ai xa cách dặm trường ...
Buồn em đêm lẻ , vấn vương đợi chờ
Người Ơi ! Nếu chẳng thờ ơ
Quay về cho trọn duyên tơ sắc cầm​
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#15
Muốn sang bên ấy... Sợ người lại sang
Vậy là chạm mặt giữa đàng
(Là chàng sứt trán, là nàng mắt thâm!)
Anh sang gửi nàng cây trâm
Em sang có phải lòng thầm nhớ nhau...
(Thà đau mà khỏi lao-đao
Còn chờ gì nữa, mau mau mĩm cười)!
 

Mục-Tử

_
Nông dân @
#16
Muốn sang bên ấy... Sợ người lại sang.....
Chân bước phân vân, lòng hỏi lòng !
Có sang bên... í ..nữa hay không ?
Nên sang bên í ?,,,không sang nữa ?
Sang nữa làm chi. chỉ mất công ?!

hổng biết của ai
 

thanglong

Nhanong.Com
#17
Muốn sang bên ấy... Sợ người lại sang
Vậy là chạm mặt giữa đàng
(Là chàng sứt trán, là nàng mắt thâm!)
Anh sang gửi nàng cây trâm
Em sang có phải lòng thầm nhớ nhau...
(Thà đau mà khỏi lao-đao
Còn chờ gì nữa, mau mau mĩm cười)!
Chân bước phân vân, lòng hỏi lòng !
Có sang bên... í ..nữa hay không ?
Nên sang bên í ?,,,không sang nữa ?
Sang nữa làm chi. chỉ mất công ?!

hổng biết của ai

Hai Bác đến thăm một lúc luôn
Ra Thơ tới tấp như Mưa tuôn
thanglong đang rối còn nghe hỏi
Nửa thấy vui vui , nửa lại buồn

Rắc rối thiệt tình cái chữ " sang "
Muốn sang sợ lại ... trật đôi đàng
Nghĩ đi , nghĩ lại , càng thêm rối
Chắc ... Tới ở luôn ... khỏi phải sang ...

Nói vui ,chứ hai Đại sư huynh đừng hiểu lầm nhe :

" Bởi Trời se chệch đường tơ
Nào Ai đâu nỡ hững hờ tình Ai "
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#18
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang
Gió hỡi, tình chung quyện lá vàng
Trách ai để lá rơi hờ-hững
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang....

Bởi Trời se chệch đường tơ?
Bởi ai ghẻ lạnh, hững-hờ tình em!
 

thanglong

Nhanong.Com
#19
Bác quả là cao thủ về chơi chữ ...


Nhớ Thơ Nguyễn Bính con Bướm vàng
Từ ở nhà nàng ... lại bay sang
Cải tàn, Bướm lại bay đi mất
Còn mỗi nhà Thơ, hết Bướm vàng ...

Đàn Nhị có hai dây đàn
Thêm vào dây nữa liệu đàn có hay ?
 
Last edited:
Top