Đơn hàng Xuất Khẩu về Tỏi & Hoa Hồi cho Doanh Nghệp

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần đầu tư XNK VINA
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Nhaxanh\'s, QL1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
- Tel, Fax: 0862591602 ::: FaX 0862591504
- email: thanh.do@vinaexim.vn
================================

<p><font size="2" face="Arial"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i từ VINA EXIM JSC,chuy&ecirc;n về lĩnh vực Xu&aacute;t Khẩu.Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều đơn hang về sản phẩm&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Lucida Grande'; font-size: 11px; white-space: pre">Tỏi &amp; Hoa Hồi </span>Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; khả năng cung ứng v&agrave; quan t&acirc;m về những đơn hang n&agrave;y( số lượng đặt h&agrave;ng quy c&aacute;ch...) xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với cty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></font></p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">Sale Department : Mr.Thanh</span></p> <p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">-----------------------------------</span></font></p> <p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">VINA EXIM JSC</span></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Add: 2nd floor, Nhaxanh's Building, No. 2025, 1A Highway, Dong Hung Thuan Ward,Dist. 12, HCM City, Vietnam</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Tel: +84-8-62591602/3 - Fax: +84-8-62591504 </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Website:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="blocked::http://www.vinaexim.vn/" target="_blank" href="http://www.vinaexim.vn/"><font color="#0000cc"><span style="color: #0000cc">www.vinaexim.vn</span></font></a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Mobile : 0989.780.847</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">E-mail :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="blocked::mailto:thanh.do@vinaexim.vn" target="_blank" href="mailto:thanh.do@vinaexim.vn"><font color="#0000cc"><span style="color: #0000cc">thanh.do@vinaexim.vn</span></font></a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Skype : dohaithanhjp</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Yahoo:d.thanh84</span></font></p>
 

Top