Dọn vườn cần bán rẻ Sala (Tha la, Đầu lân, Ngọc kỳ lân)