ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

#1
ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG
Kính gởi: Ban Giám Đốc
Tôi là Trần Cu.
Sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu chính sách, nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau:
- Tôi làm công việc cơ bắp.
- Luôn làm việc dưới hầm sâu.
- Tư thế làm việc không bình thường, đầu luôn hướng về phía trước.
- Thường xuyên không được nghỉ cuối tuần.
- Môi trường làm việc ẩm ướt.
- Không được trả lương làm thêm giờ.
- Vi trí làm việc tăm tối, thiếu không khí và có mùi, không được thông thoáng
- Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao.
- Rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc.
------------------------------------------------
Ban Giám đốc phản hồi:
Kính gởi: Đồng chí Trần Cu,
Sau một thời gian xem xét và đối chiếu với quy định, nay Ban Giám Đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau:
- Đồng chí không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày.
- Đồng chí thường làm việc rất ngắn sau đó lại ngủ ngay.
- Đồng chí không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công.
- Đồng chí không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí chỉ làm việc khi có hứng và luôn đòi hỏi đuợc vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc.
- Chỗ đồng chí làm việc thường rất bẩn, sau khi đồng chí đi khỏi.
- Đồng chí thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su.
- Đồng chí không cam kết làn việc tới 60 tuổi.
- Thỉnh thoảng đồng chí rời vị trí làm việc mặc dầu công việc chưa hoàn thành.
Chào thân ái và quyết thắng.
Ban Giám Đốc.
 

nhoangcr

nông trang nhỏ
Nông dân @
#2
- căn cứ quyết định số 8xxxxxxxx/QĐ/CTY
- căn cứ vào quyết định bổ nhiệm quyền hạn của BGĐ
- căn cứ vào điều lệ, nội quy của cty
- căn cứ tờ trình của BGĐ
CHUẨN Y QUYẾT ĐỊNH BGĐ
TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
chủ tịch đã ký
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
Nông dân @
#3
ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG
Kính gởi: Ban Giám Đốc
Tôi là Trần Cu.
Sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu chính sách, nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau:
- Tôi làm công việc cơ bắp.
- Luôn làm việc dưới hầm sâu.
- Tư thế làm việc không bình thường, đầu luôn hướng về phía trước.
- Thường xuyên không được nghỉ cuối tuần.
- Môi trường làm việc ẩm ướt.
- Không được trả lương làm thêm giờ.
- Vi trí làm việc tăm tối, thiếu không khí và có mùi, không được thông thoáng
- Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao.
- Rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc.
------------------------------------------------
Ban Giám đốc phản hồi:
Kính gởi: Đồng chí Trần Cu,
Sau một thời gian xem xét và đối chiếu với quy định, nay Ban Giám Đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau:
- Đồng chí không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày.
- Đồng chí thường làm việc rất ngắn sau đó lại ngủ ngay.
- Đồng chí không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công.
- Đồng chí không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí chỉ làm việc khi có hứng và luôn đòi hỏi đuợc vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc.
- Chỗ đồng chí làm việc thường rất bẩn, sau khi đồng chí đi khỏi.
- Đồng chí thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su.
- Đồng chí không cam kết làn việc tới 60 tuổi.
- Thỉnh thoảng đồng chí rời vị trí làm việc mặc dầu công việc chưa hoàn thành.
Chào thân ái và quyết thắng.
Ban Giám Đốc.
bữa trước đọc cái này trên FB e đã cười đau bụng !!!!!