đóng góp vì quyên lợi của mình nhé

thehien

Lữ khách
<TABLE class=tborder id=post15032 cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead> 06-16-2009, 08:16 PM <!-- / status icon and date -->
</TD></TR><TR><TD class=alt2 style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"><!-- user info --><TABLE cellSpacing=6 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD noWrap>Xuan Vu
user_offline.gif
<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_15032", true); </SCRIPT>
Senior Member
sao.gif
sao.gif
sao.gif

</TD><TD width="100%"> </TD><TD vAlign=top noWrap>Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 100


</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- / user info --></TD></TR><TR><TD class=alt1 id=td_post_15032><!-- message, attachments, sig --><!-- icon and title -->
icon1.gif
ôi Con Giống
<HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->Con giống ơi ,là con giống , tôi đã từng nghe ,từng thấy ,từng sờ đụng CON GIỐNG .Như con dế giống 1 con =10.000d khi nuôi ra thành thương phẩm 40.000d/1kg=1000con rất khó bán .Con lợn rừng lai(heo rừng)300.000d/1kg nuôi thương phẩm bán 50.000kg không có ai mua .Con chồn nhung đen 200.000d /1oog bây giờ bán 10.000d /1con 1kg cũng rất khó bán và nhiều con khác nửa ,ôi con giống là con giống
Và còn nhiều con giống khác nửa tôi không tiện nói ra ,xin quí vị muốn nuôi động vật hoang dã ,thì cứ so con giống gấp đôi con thương phẩm là tạm nuôi được (theo suy nghỉ của tôi ) nếu con giống là con non hay con đang mang bầu thì có thể chênh lệnh cao ,còn chênh quá so với giá trị thương phẩm ,thì tôi xin chào xin chào đấy ,vì thế tôi nghèo nay cũng hoàn nghèo ,vì không dám mạo hiểm mua con giống giá cao đễ có lợi nhuận cao ,và không bị té đau bao giờ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CON GIỐNG ÔI CON GIỐNG
<!-- / message --><!-- edit note --><HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1>
thay đổi nội dung bởi: Xuan Vu, 06-16-2009 lúc 08:31

đây là thực tế khá rõ ! các bác xem lai xem thế nào ? chứ giong gì ma giá cao hơn thương phẩm nhiều quá , mà còn chưa nói đến thị trương tiêu thụ sản phẩm nữa . Đầu ra nghe mu mit quá trời . chẳng có nơi nào bao thu!
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 


vậy tại sao bác không mua giống rồi nhân giống tiếp tục khi nào số lượng bầy đàn nhiều rôi hãy nghĩ tới chuyện bán thương phẩm hả bác .em chỉ nghĩ vậy thôi có gì sai bác bỏ qua cho nhé
 
<table class="tborder" id="post15032" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="thead"> 06-16-2009, 08:16 PM <!-- / status icon and date -->
</td></tr><tr><td class="alt2" style="padding: 0px;"><!-- user info --><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="6"><tbody><tr><td nowrap="nowrap">Xuan Vu
user_offline.gif
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_15032", true); </script>
Senior Member
sao.gif
sao.gif
sao.gif

</td><td width="100%"> </td><td valign="top" nowrap="nowrap">Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 100


</td></tr></tbody></table><!-- / user info --></td></tr><tr><td class="alt1" id="td_post_15032"><!-- message, attachments, sig --><!-- icon and title -->
icon1.gif
ôi Con Giống
<hr style="color: rgb(225, 225, 225);" size="1"><!-- / icon and title --><!-- message -->Con giống ơi ,là con giống , tôi đã từng nghe ,từng thấy ,từng sờ đụng CON GIỐNG .Như con dế giống 1 con =10.000d khi nuôi ra thành thương phẩm 40.000d/1kg=1000con rất khó bán .Con lợn rừng lai(heo rừng)300.000d/1kg nuôi thương phẩm bán 50.000kg không có ai mua .Con chồn nhung đen 200.000d /1oog bây giờ bán 10.000d /1con 1kg cũng rất khó bán và nhiều con khác nửa ,ôi con giống là con giống
Và còn nhiều con giống khác nửa tôi không tiện nói ra ,xin quí vị muốn nuôi động vật hoang dã ,thì cứ so con giống gấp đôi con thương phẩm là tạm nuôi được (theo suy nghỉ của tôi ) nếu con giống là con non hay con đang mang bầu thì có thể chênh lệnh cao ,còn chênh quá so với giá trị thương phẩm ,thì tôi xin chào xin chào đấy ,vì thế tôi nghèo nay cũng hoàn nghèo ,vì không dám mạo hiểm mua con giống giá cao đễ có lợi nhuận cao ,và không bị té đau bao giờ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CON GIỐNG ÔI CON GIỐNG
<!-- / message --><!-- edit note --><hr style="color: rgb(225, 225, 225);" size="1">
thay đổi nội dung bởi: Xuan Vu, 06-16-2009 lúc 08:31

đây là thực tế khá rõ ! các bác xem lai xem thế nào ? chứ giong gì ma giá cao hơn thương phẩm nhiều quá , mà còn chưa nói đến thị trương tiêu thụ sản phẩm nữa . Đầu ra nghe mu mit quá trời . chẳng có nơi nào bao thu!
</td></tr></tbody></table>
Mình thật sự rất thông cảm với bác , những lời tâm sự của bác cũng là tâm sự của rất nhiều người . Ai cũng sợ té đau nhưng thật sự thì lại rất muốn làm giàu . Mâu thuẫn là vậy đấy . Nhưng mình đố bác tìm ra người giàu lên từ hai bàn tay trắng mà chưa từng bị té đau. Còn một giải pháp nữa nữa đó là chơi văn nghệ , làm văn nghệ đảm bảo ngày đủ 2 bữa cơm mà ko bị té đau bao giờ . Tùy mọi người lựa chọn con đường mình đi thôi bác ạ.
Thân Mến.
 


Back
Top