đồng nai; bán cá sủ vàng nặng 5kg.

  • Thread starter ken nhi
  • Ngày gửi
ken nhi

ken nhi

Lữ khách
#1
mình có vài con cá sủ vàng nặng từ 3kg - 7kg
ai có nhu cầu thì phone cho mình
sdt 01268731660
đây là ảnh minh họa
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbee.net.vn%2Fdataimages%2F200906%2Foriginal%2Fimages33162_Su%2520vang.jpg&hash=31e9436dd926707b6d1b3d14d49f5169

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.hanoifishing.com%2Fgallery%2Fwatermark.php%3Ffile%3D919&hash=1cc71cc6cf54add25fd31c94e9e57e32
 

Đối tácTop