Đồng Nai- bán heo rừng lai, nhím

  • Thread starter Lê Văn Hồng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Văn Hồng

Guest
#1
<strong><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 14pt">TRANG TRẠI &Ocirc;. 7 HỒNG CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI HEO RỪNG LAI &amp; NH&Iacute;M GIỐNG, NH&Iacute;M THỊT... C&Oacute; GIẤY XUẤT TRẠI DO KIỂM L&Acirc;M ĐỒNG NAI CẤP.</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><em><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 14pt">MỌI CHI TIẾT VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</span></em><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red; font-size: 14pt">TRANG TRẠI &Ocirc;. 7 HỒNG</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Symbol; color: #000099; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">&middot;</span><span style="color: #000099; font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">Đ/c: Ấp 5, x&atilde; Thạnh Ph&uacute;, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai</span><span style="font-family: Arial; color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">(Đối diện Nghĩa trang LS. Huyện Vĩnh Cửu v&agrave;o 500 m)</span><span style="font-family: Arial; color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Symbol; color: #000099; font-size: 14pt">&middot;</span><span style="color: #000099; font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt; mso-ansi-language: VI">Điện thoại: 0613.971464 - DĐ:&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">0903.840.001</span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">&middot;</span><span style="color: black; font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">Email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:7hongbienhoa@gmail.com" target="_blank"><font color="#0000ff">7hongbienhoa@gmail.com</font></a></span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Hồng
- Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0903840001 - Fax:
- email: 7hongbienhoa@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top