Đồng Nai Bán Nhím Đang Dẫn Con

  • Thread starter Phan Tung
  • Ngày gửi
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Tùng
- Địa chỉ: tổ 13 kp6 thi trấn vĩnh an ,Vĩnh cửu ,Đồng Nai
- Tel, Fax: 0613961096 dđ 0907960314
- email: trainhimphantung@yahoo.com.vn
================================
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FdMqhICWGAhYyXyHe4g5n90ysK0I3jOFO_1%2Fblog%2F20100507101702161.jpg%3Flb_____DoTRSTkrF&hash=b920ba4f9e44210dfa4383856f7182fc

Kính thưa quý Bà Con hiện tại trại Nhím có cung cấp một số loại Nhím đang dẫn theo con.
- Nhím mẹ dẫn một con cái giá : 32tr
- Nhím mẹ dẫn theo con đực giá: 24tr
- Nhím mẹ dẫn hai con đực, cái giá: 35tr
- Nhím mẹ dẫn hai con cái giá; 40tr
_ Nhím bầu giá : 26tr/con
_ Nhím trưởng thành giá : 26tr/cặp
 
Last edited:
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FdMqhICWGAhYyXyHe4g5n90ysK0I3jOFO_1%2Fblog%2F20100507101702161.jpg%3Flb_____DoTRSTkrF&hash=b920ba4f9e44210dfa4383856f7182fc

Kính thưa quý Bà Con hiện tại trại Nhím có cung cấp một số loại Nhím đang dẫn theo con.
- Nhím con hai tháng giá : 14,5tr/ cặp
- Nhím 6-7-8 tháng tuổi giá : 22-23-24/ cặp
- Nhím mẹ dẫn một con cái giá : 35tr
- Nhím mẹ dẫn theo con đực giá: 26tr
- Nhím mẹ dẫn hai con đực, cái giá: 38tr
- Nhím mẹ dẫn hai con cái giá; 45tr
_ Nhím bầu giá : 28tr/con cái . một cặp 35tr
_ Nhím trưởng thành giá : 28tr/cặp
 
Last edited:
H

HANGDOC

Lữ khách
#8
Chuồng Nhím Của Bác đẹp Thật! Lúc đầu Xem Em Cứ Nghĩ Bác Thả Nhím Ra Nhà Cơ!
Có Dịp Có Thể Cho Anh Em Thăm Quan Học Hỏi đc Ko Bác Phan Tùng
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#9
Chuồng Nhím Của Bác đẹp Thật! Lúc đầu Xem Em Cứ Nghĩ Bác Thả Nhím Ra Nhà Cơ!
Có Dịp Có Thể Cho Anh Em Thăm Quan Học Hỏi đc Ko Bác Phan Tùng
cám ơn bạn rất nhiều! nếu có dịp mời bạn ghé chơi có gì sẽ trao đổi thêm!
chúc bạn chăn nuôi thành công!
 
ChauNgocThuan

ChauNgocThuan

Nhanong.Com
#10
úp cho anh Tùng.Tuần sau em sẻ bắt một cặp đang mang thai nhé
Thân.
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#12
Trại Nhím Phan Tùng
Chuyên: Cung cấp Nhím giống các loại . Cầy Vòi Hương thuần chủng
Đảm bảo uy tin chất lượng không đồng huyết
Tất cả đều có giấy phép của Chi Cục Kiểm Lâm - Đồng Nai cấp
địa chỉ: Tổ 13 kp6. TT Vĩnh An, H Vĩnh Cửu - Đồng Nai
điện thoai: 0613 961 096 di động; 0907 960 314
Email: trainhimphantung@yahoo.com.vn
http://vn.360plus.yahoo.com/blognhim
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094757227.jpg%3Flb_____DG_ZYxARs&hash=891ae8a1ab3e83eb0e5ed8608a831cb8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094748678.jpg%3Flb_____DdxoPzLZk&hash=0b91564bd4670dca1bc21db5de6b2d41
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094740174.jpg%3Flb_____DmBZR9Aad&hash=a96984a75e134a4249ef15f094a7621a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094732793.jpg%3Flb_____DetwMglST&hash=4cb85763964e4247d9d3748f8ef2c335
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094724825.jpg%3Flb_____Dgu7pBQZR&hash=2b3051d6651c4905edccdf49c2674db5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094714339.jpg%3Flb_____DGvGXOoGr&hash=b1048bed95439c204511c8d9a1b66571
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094705582.jpg%3Flb_____DbcHtYfk4&hash=e0c5653962e30360e8414e00194da155
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094658242.jpg%3Flb_____DI_4yW.KK&hash=837018048dadf5ae6889903986c6741f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#13
Trại Nhím Phan Tùng
Chuyên: Cung cấp Nhím giống các loại . Cầy Vòi Hương thuần chủng
Đảm bảo uy tin chất lượng không đồng huyết
Tất cả đều có giấy phép của Chi Cục Kiểm Lâm - Đồng Nai cấp
địa chỉ: Tổ 13 kp6. TT Vĩnh An, H Vĩnh Cửu - Đồng Nai
điện thoai: 0613 961 096 di động; 0907 960 314
Email: trainhimphantung@yahoo.com.vn
http://vn.360plus.yahoo.com/blognhim
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094757227.jpg%3Flb_____DG_ZYxARs&hash=891ae8a1ab3e83eb0e5ed8608a831cb8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094748678.jpg%3Flb_____DdxoPzLZk&hash=0b91564bd4670dca1bc21db5de6b2d41
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094740174.jpg%3Flb_____DmBZR9Aad&hash=a96984a75e134a4249ef15f094a7621a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094732793.jpg%3Flb_____DetwMglST&hash=4cb85763964e4247d9d3748f8ef2c335
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094724825.jpg%3Flb_____Dgu7pBQZR&hash=2b3051d6651c4905edccdf49c2674db5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094714339.jpg%3Flb_____DGvGXOoGr&hash=b1048bed95439c204511c8d9a1b66571
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094705582.jpg%3Flb_____DbcHtYfk4&hash=e0c5653962e30360e8414e00194da155
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094658242.jpg%3Flb_____DI_4yW.KK&hash=837018048dadf5ae6889903986c6741f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#15
Trại Nhím Phan Tùng
Chuyên: Cung cấp Nhím giống các loại . Cầy Vòi Hương thuần chủng
Đảm bảo uy tin chất lượng không đồng huyết
Tất cả đều có giấy phép của Chi Cục Kiểm Lâm - Đồng Nai cấp
địa chỉ: Tổ 13 kp6. TT Vĩnh An, H Vĩnh Cửu - Đồng Nai
điện thoai: 0613 961 096 di động; 0907 960 314
Email: trainhimphantung@yahoo.com.vn
http://vn.360plus.yahoo.com/blognhim
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094757227.jpg%3Flb_____DG_ZYxARs&hash=891ae8a1ab3e83eb0e5ed8608a831cb8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094748678.jpg%3Flb_____DdxoPzLZk&hash=0b91564bd4670dca1bc21db5de6b2d41
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094740174.jpg%3Flb_____DmBZR9Aad&hash=a96984a75e134a4249ef15f094a7621a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094732793.jpg%3Flb_____DetwMglST&hash=4cb85763964e4247d9d3748f8ef2c335
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094724825.jpg%3Flb_____Dgu7pBQZR&hash=2b3051d6651c4905edccdf49c2674db5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094714339.jpg%3Flb_____DGvGXOoGr&hash=b1048bed95439c204511c8d9a1b66571
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094705582.jpg%3Flb_____DbcHtYfk4&hash=e0c5653962e30360e8414e00194da155
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094658242.jpg%3Flb_____DI_4yW.KK&hash=837018048dadf5ae6889903986c6741f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#17
Trại Nhím Phan Tùng
Chuyên: Cung cấp Nhím giống các loại . Cầy Vòi Hương thuần chủng
Đảm bảo uy tin chất lượng không đồng huyết
Tất cả đều có giấy phép của Chi Cục Kiểm Lâm - Đồng Nai cấp
địa chỉ: Tổ 13 kp6. TT Vĩnh An, H Vĩnh Cửu - Đồng Nai
điện thoai: 0613 961 096 di động; 0907 960 314
Email: trainhimphantung@yahoo.com.vn
http://vn.360plus.yahoo.com/blognhim
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094757227.jpg%3Flb_____DG_ZYxARs&hash=891ae8a1ab3e83eb0e5ed8608a831cb8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094748678.jpg%3Flb_____DdxoPzLZk&hash=0b91564bd4670dca1bc21db5de6b2d41
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094740174.jpg%3Flb_____DmBZR9Aad&hash=a96984a75e134a4249ef15f094a7621a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094732793.jpg%3Flb_____DetwMglST&hash=4cb85763964e4247d9d3748f8ef2c335
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094724825.jpg%3Flb_____Dgu7pBQZR&hash=2b3051d6651c4905edccdf49c2674db5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094714339.jpg%3Flb_____DGvGXOoGr&hash=b1048bed95439c204511c8d9a1b66571
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094705582.jpg%3Flb_____DbcHtYfk4&hash=e0c5653962e30360e8414e00194da155
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094658242.jpg%3Flb_____DI_4yW.KK&hash=837018048dadf5ae6889903986c6741f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2Fap_20100625094647258.jpg%3Flb_____DFUImvKME&hash=34be9245549848c37074cef4303f4762
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#19
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2F20100715110943566.jpg%3Flb_____D3Vl81Gx4&hash=9ce8c287f3e6451971306ec2294f8484
<table id="ncode_imageresizer_warning_23" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=4e8f8b3351cdd4cccf28d40f7d7dc997
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x640.</td></tr></tbody></table>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2F20100715110926537.jpg%3Flb_____Dby6p_w8g&hash=6cc9b0e60072908692027ce85b8549f2
<table id="ncode_imageresizer_warning_22" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=4e8f8b3351cdd4cccf28d40f7d7dc997
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x640.</td></tr></tbody></table>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2F20100715110919666.jpg%3Flb_____DhP0Q8dj4&hash=4084b87b6f97613b6ad140fba7911a5b
<table id="ncode_imageresizer_warning_24" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=4e8f8b3351cdd4cccf28d40f7d7dc997
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x640.</td></tr></tbody></table>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa367.yahoofs.com%2Flifestory%2FPn7sMOaQHBgbAxU8xmHLRQ--_1%2Fblog%2F20100716085054151.jpg%3Flb_____DY9i9TF4N&hash=12c30ceff2ded09c4104560dd982fc19
 

Quảng cáo

Top