Đồng Nai biên Hòa thanh lý phoenix 3 tháng .chuối tuyết xòe nhật giá rẻ

  • Thread starter chuachom
  • Ngày gửi
C

chuachom

Lữ khách
#1
[FONT=Arial, Verdana]chuối tuyết 2tr5 /cặp[/FONT]Phoenix 3 tháng 600 1 em mua hết 3 em 1tr5
xòe nhật sắp đẻ 1tr/cặp{ đã gù}
chuối tuyết con 200 1 bé
call 0902 979293 nhà em gần công viên 30-4
[FONT=Arial, Verdana]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi367.photobucket.com%2Falbums%2Foo118%2FChu4Ch0m%2FIMG_4766.jpg&hash=3af7691d9e922734ef9c4384cf75b2e9
[/FONT]

[FONT=Arial, Verdana]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi367.photobucket.com%2Falbums%2Foo118%2FChu4Ch0m%2FIMG_4768.jpg&hash=d205292decc9d3f556a1b6970bd78490
[/FONT]

[FONT=Arial, Verdana]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi367.photobucket.com%2Falbums%2Foo118%2FChu4Ch0m%2FIMG_4779.jpg&hash=e896e3d200b28f3367f64c2307a3c0a2
[/FONT]

[FONT=Arial, Verdana]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi367.photobucket.com%2Falbums%2Foo118%2FChu4Ch0m%2FIMG_4774.jpg&hash=b585a6e1f96d81b8c450ffa34c92ff03
[/FONT]

[FONT=Arial, Verdana]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi367.photobucket.com%2Falbums%2Foo118%2FChu4Ch0m%2FIMG_4781.jpg&hash=d17d1c670c957799fcccd69612ade3f9
[/FONT]
 

Đối tácTop