Đồng Nai: Cần bán chó Becgie

  • Thread starter nguyen le an
  • Ngày gửi
N

nguyen le an

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn đĩnh
- Địa chỉ: an phước, long thành, đồng nai
- Tel, Fax: 0972823169
- email: dinh_khvd@yahoo.com
================================

<p>cần b&aacute;n ch&oacute; becgie, số lượng 03 con, từ 09 đến 14 th&aacute;ng tuổi, c&acirc;n nặng từ 32 đến 35 kg, ben ,kheo g&ugrave; gập, tai ke, thần kinh tốt, một con đ&atilde; qua huấn luyện nghiệp vụ, gi&aacute;:13 đến 17 tr. li&ecirc;n h&ecirc;. Đĩnh, dt 0972823169</p>
 

Top