Đồng Nai - Chuyên cung cấp nhím giống, nhím thịt, heo rừng lai cho các tỉnh miền Nam

#1
Trang trại chúng tôi chuyên chung cấp nhím giống, nhím thịt và heo rừng lai.

Thông tin chi tiết xin Quý Khách liên hệ:
Địa chỉ: Ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 01656154636

Một số hình ảnh về trang trại:
Nhím: con lớn khoảng 10kg, con nhỏ 3-6 kg (có đủ lớn nhỏ).
Giá cạnh tranh: 200.000/kg

Nhím trưởng thành:


Giá nhím: 200.000/kg
Nhím conGiá nhím: 200.000/kgGiá nhím: 200.000/kg

Heo con 3 tháng: 13kg 1 cặp.
Giá bán: 2-2.5 triệu / 1 cặpHeo con 3 tháng: 13kg 1 cặp.
Giá bán: 2-2.5 triệu / 1 cặp

Heo con 3 tháng: 13kg 1 cặp.
Giá bán: 2-2.5 triệu / 1 cặp

Heo con 3 tháng: 13kg 1 cặp.
Giá bán: 2-2.5 triệu / 1 cặp

 

Last edited:
#2
Trang trại chúng tôi chuyên chung cấp nhím giống, nhím thịt và heo rừng lai.

Thông tin chi tiết xin Quý Khách liên hệ:
Địa chỉ: Ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 01656154636

 
#3
Thông tin chi tiết xin Quý Khách liên hệ:
Địa chỉ: Ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 01656154636

Một số hình ảnh về trang trại:
Nhím: con lớn khoảng 10kg, con nhỏ 3-6 kg (có đủ lớn nhỏ).
Giá cạnh tranh: 200.000/kg

 
#4
Trang trại chúng tôi chuyên chung cấp nhím giống, nhím thịt và heo rừng lai.

Thông tin chi tiết xin Quý Khách liên hệ:
Địa chỉ: Ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 01656154636

Một số hình ảnh về trang trại:
Nhím: con lớn khoảng 10kg, con nhỏ 3-6 kg (có đủ lớn nhỏ).
Giá cạnh tranh: 200.000/kg