ĐỒNG THÁP BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - GIÁ RẺ

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; v&agrave;i cặp bồ c&acirc;u đẻ v&agrave; bồ c&acirc;u muốn b&aacute;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u em l&agrave; bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ trọng lượng cũng lớn con </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">tầm khoảng 800 - 1kg/con </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">A.Th&ocirc;ng: 01269673952 - 01694076790</font></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01649076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx