Đồng Tháp Bán Nhím

tranvancui

Lữ khách
#1
M&igrave;nh cần tiền n&ecirc;n cần b&aacute;n nh&iacute;m giống với c&aacute;c loai như sau:<br /><br /><br />1 Cập nh&iacute;m vừa t&aacute;ch mẹ khoản 2.5 kg gi&aacute;&nbsp;3.5 triệu /cập <br /><br />2 cập nh&iacute;m lứa khoản 6 kg gi&aacute;&nbsp;6 triệu/cập <br /><br />1 cập nhi&eacute;m bố mẹ sinh sản hai lần gi&aacute; 10triệu /cập <br /><br /><br />bạn n&agrave;o cần mua xin li&ecirc;n hệ:0904981317 ( cụi )<br /><br />m&igrave;nh sẽ giao h&agrave;ng tận nh&agrave; cho c&aacute;c bạn <br /><br />Nh&iacute;m c&oacute; giấy tờ của hạt kiểm l&acirc;m, nếu bạn n&agrave;o cần về c&aacute;ch thức chăn nu&ocirc;i m&igrave;nh sẽ hướng dẫn cho c&aacute;c bạn <br /><br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Cụi
- Địa chỉ: 147 Ấp Khánh - Hòa An TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0904981317 - Fax:
- email: tranvancui77@yahoo.com.vn
 

tranvancui

Lữ khách
#2
1 Cập nhím vừa tách mẹ khoản 2.5 kg giá 3.5 triệu /cập

2 cập nhím lứa khoản 6 kg giá 6 triệu/cập

1 cập nhiém bố mẹ sinh sản hai lần giá 10triệu /cập


bạn nào cần mua xin liên hệ:0904981317 ( cụi )

mình sẽ giao hàng tận nhà cho các bạn

Nhím có giấy tờ của hạt kiểm lâm, nếu bạn nào cần về cách thức chăn nuôi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn </SPAN>
 

tranvancui

Lữ khách
#6
1 Cập nhím vừa tách mẹ khoản 2.5 kg giá 3.5 triệu /cập

2 cập nhím lứa khoản 6 kg giá 6 triệu/cập

1 cập nhiém bố mẹ sinh sản hai lần giá 10triệu /cập


bạn nào cần mua xin liên hệ:0904981317 ( cụi )

mình sẽ giao hàng tận nhà cho các bạn

Nhím có giấy tờ của hạt kiểm lâm, nếu bạn nào cần về cách thức chăn nuôi mình sẽ hướng dẫn cho
 
#8
cho ké 2 con nhím voi bác
bán 1 nhím đực 15 tháng tuổi và 1 nhím đực 10 tháng tuổi
6 triệu cho 2 em này
bác nào cần liên hệ
A. DINH 0902666802
giay to kiem lam day du
 

tranvancui

Lữ khách
#12
1 Cập nhím vừa tách mẹ khoản 2.5 kg giá 3.5 triệu /cập

2 cập nhím lứa khoản 6 kg giá 6 triệu/cập

1 cập nhiém bố mẹ sinh sản hai lần giá 10triệu /cập


bạn nào cần mua xin liên hệ:0904981317 ( cụi )

mình sẽ giao hàng tận nhà cho các bạn

Nhím có giấy tờ của hạt kiểm lâm, nếu bạn nào cần về cách thức chăn nuôi mình sẽ hướng dẫn cho


Link: http://agriviet.com/home/threads/92570-Dong-Thap-Ban-Nhim#ixzz1x3uFKHTl
 

tranvancui

Lữ khách
#13
1 Cập nhím vừa tách mẹ khoản 2.5 kg giá 3.5 triệu /cập

2 cập nhím lứa khoản 6 kg giá 6 triệu/cập

1 cập nhiém bố mẹ sinh sản hai lần giá 10triệu /cập


bạn nào cần mua xin liên hệ:0904981317 ( cụi )

mình sẽ giao hàng tận nhà cho các bạn

Nhím có giấy tờ của hạt kiểm lâm, nếu bạn nào cần về cách thức chăn nuôi mình sẽ hướng dẫn choLink: http://agriviet.com/home/threads/92570-Dong-Thap-Ban-Nhim/page2#ixzz1x9p0ELLU
 

chau dan

Thành viên mới
#17
Bạn là người hỏi về men Balasa đó ah, thì ra bạn đang kinh doanh nhím..Chúc bạn làm ăn phát đạt..

Châu Dân