Đồng Tháp cần bán nhím

tranvancui

Lữ khách
#1
<p><font size="5">M&igrave;nh cần tiền n&ecirc;n m&igrave;nh cần b&aacute;n.</font></p><p><font size="5">1/ cập nh&iacute;m mới t&aacute;ch mẹ một tuần&nbsp;</font></p><p><font size="5">2/ 1 cập nh&iacute;m 6 th&aacute;ng tuổi </font></p><p><font size="5">3/ 1 cập đ&atilde; sinh sản 2 lần&nbsp;</font></p><p><font size="5">anh chi em n&agrave;o cần nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ :0904981317 ( Cụi )</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Cụi
- Địa chỉ: Số nhà 147, Tổ 5, Ấp Hòa Khánh, Hòa An TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0904981317 - Fax:
- email: tranvancui77@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx