DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 20- 26/6/2011

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
1. Các tỉnh phía Bắc


- Trên mạ, lúa mùa sớm:


+ Rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh và tích lũy số lượng; một số diện tích có thể có mật độ tăng cao, do rầy di trú từ các ruộng lúa đông xuân đang thu hoạch; cần theo dõi và xử lý khi mật độ cao, nhất là những diện tích có bệnh lùn sọc đen vụ trước. Không khuyến cáo phun thuốc tràn lan trên lúa, để tránh gây bộc phát sâu cuốn lá nhỏ và rầy về cuối vụ.


+ Bệnh lùn sọc đen: Do nguồn bệnh phân bố rộng tại các vụ trước và thời gian dãn cách giữa 2 vụ ngắn, nên bệnh lùn sọc đen có thể phát sinh trên nhiều diện tích trong vụ hè thu, mùa. Cần tổ chức vệ sinh đồng ruộng ngay sau thu hoạch lúa; gieo mạ tập trung và bảo vệ mạ, lúa mới cấy, nhất là trên khu ruộng đã nhiễm bệnh vụ trước. Khi phát hiện thấy bệnh tiến hành xử lý kịp thời.


+ Tổ chức diệt trừ chuột vào thời kỳ giao thời giữa 2 vụ sản xuất.


+ Ngoài ra, tiếp tục theo dõi và phòng trừ rầy trên trà lúa đông xuân cực muộn đang trong giai đoạn chắc xanh – đỏ đuôi.


- Các cây trồng khác: Các loại sâu bệnh tiếp tục gây hại ở mức độ nhẹ.


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: