Dư Vị

Hiếu Nghĩa

Nhà nông nghiệp dư
#1
Thời gian như thoi đưa
Đời vui mấy cho vừa
Mưa nắng ta thảnh thơi
Mặc gió lùa kẻ lá
Ta như tia nắng sớm
Nhấp nháy trên nụ hồng
Ta như thuyền trên sông
Theo dòng ra biển lớn
Đời cho ta vờn đuổi
Những gì ngoài đại dương
Sóng lênh đênh theo cá
Vảy bạc ùa xa khơi
Rồi một ngày giông bão
Ta con thuyền chông chênh
Bến bờ chưa tìm đến
Đâu nơi nào bình yên
Cuộc đời như dâu bể
Suốt kiếp người ngoảnh đi
Và rồi ta dừng lại...
Chiêm nghiệm chút tình vơi
Bởi lòng còn ít nắng
Hừng đông vẫn ngóng chờ!


Cũng hơn ba tháng rồi, cố lên!
Hiếu Nghĩa
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#2
Thời gian như thoi đưa
Đời vui mấy cho vừa
Mưa nắng ta thảnh thơi
Mặc gió lùa kẻ lá
Ta như tia nắng sớm
Nhấp nháy trên nụ hồng
Ta như thuyền trên sông
Theo dòng ra biển lớn
Đời cho ta vờn đuổi
Những gì ngoài đại dương
Sóng lênh đênh theo cá
Vảy bạc ùa xa khơi
Rồi một ngày giông bão
Ta con thuyền chông chênh
Bến bờ chưa tìm đến
Đâu nơi nào bình yên
Cuộc đời như dâu bể
Suốt kiếp người ngoảnh đi
Và rồi ta dừng lại...
Chiêm nghiệm chút tình vơi
Bởi lòng còn ít nắng
Hừng đông vẫn ngóng chờ!


Cũng hơn ba tháng rồi, cố lên!
Hiếu Nghĩa
Tâm trạng dzữ vậy ta? 3 tháng chắc có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật lắm đây. Show hàng đê:hoa::hoa::hoa:
Dạo này chị cũng nhiều tâm trạng quá mờ sao ko ra thơ ta?:Dapdau::Dapdau::Dapdau:
 

Hiếu Nghĩa

Nhà nông nghiệp dư
#3
Tâm trạng dzữ vậy ta? 3 tháng chắc có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật lắm đây. Show hàng đê:hoa::hoa::hoa:
Dạo này chị cũng nhiều tâm trạng quá mờ sao ko ra thơ ta?:Dapdau::Dapdau::Dapdau:
Khổ lắm kiếp học trò, học hành thi cử ở Việt Nam là cực hình, mới thở được lết lên đăng bài liền