Dừa sáp (dừa dẻo) đặc sản Cầu Kè Trà Vinh giao hàng tận nơi

  • Thread starter nguydungquoc
  • Ngày gửi
N

nguydungquoc

Guest
#1
<p>Dừa s&aacute;p l&agrave; một loại dừa của Việt Nam chỉ c&oacute; duy nhất ở Cầu K&egrave;. Nay em xin giới thiệu với c&aacute;c anh chị. G&iacute;a mỗi tr&aacute;i dừa l&agrave; 300.000 VND. V&igrave; dừa đặc biệt n&ecirc;n em kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;ng sẳn. Anh chị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng đặt trước 3 - 4 ng&agrave;y.</p><p>Mọi th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Ngụy Quốc Dũng</p><p>DD: 0975609598 <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM KH-KT LÂM VIỆT
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, F13, Q GV
- Tel, Fax: 08.39964124 ::: FaX 08.62570529
- email: sales2@lamviet.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx