Bán DỤNG CỤ ĐO PH VÀ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT

#1
DỤNG CỤ ĐO PH VÀ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT
Đất có thể giảm độ phì nhiêu, không đáp ứng được khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng cho cậy gọi là đất bị thoái hóa. Đất bị thoái hóa có thể từ các nguyên nhân khách quan như xói mòn, rửa trôi, mất tán cây che phủ… hoặc cũng có thể do chủ quan của con người như đất bị nhiễm độc công nghiệp, do canh tác liên tục nhiều năm liền cùng một loại cây, do lạm dụng phân hóa học mà thiếu bổ sung chất hữu cơ, do để đất khô quá hay ướt quá.


Máy đo độ pH và dinh dưỡng của đất

ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

Độ phì nhiêu của đất là khả năng cung cấp thức ăn, nước và các yếu tố khác cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Chúng là hệ quả của sự tổng hợp nhiều yếu tố, từ hàm lượng các khoáng chất, các chất hữu cơ trong đất đến cấu tượng của đất và hệ sinh vật đất.

Đất có thể giảm độ phì nhiêu, không đáp ứng được khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng cho cậy gọi là đất bị thoái hóa. Đất bị thoái hóa có thể từ các nguyên nhân khách quan như xói mòn, rửa trôi, mất tán cây che phủ… hoặc cũng có thể do chủ quan của con người như đất bị nhiễm độc công nghiệp, do canh tác liên tục nhiều năm liền cùng một loại cây, do lạm dụng phân hóa học mà thiếu bổ sung chất hữu cơ, do để đất khô quá hay ướt quá.


Để giữ được độ phì nhiêu cho đất cần phải có chế độ canh tác hợp lý, phải bón bổ sung chất hữu cơ định kỳ, bón phân khoáng cân đối kể các nguyên tố đại lượng (N,P,K), các nguyên tố trung lượng (Ca, Mg, Si) và các nguyên tố vi lượng (Fe, Cu, Zn, S, Bo, Mo, Mn…) và dẫn chống hạn, chống úng tốt.

Theo khuyến cáo của Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, lượng phân hữu cơ truyền thống cần thiết cho cà phê có thể sử dụng lên tới 50 tấn/ha, định kỳ nên bón tối thiểu 3 năm/lần. Nếu không có phân hữu cơ truyền thống có thể sử dụng phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh bón 2 - 3 kg/gốc/lần/năm. Việc bón phân hữu cơ nên tiến hành ngay lần tưới đầu tiên, sau đó 20 ngày mới tưới lần 2 kết hợp với bón phân hóa học.
www.youtube.com/watch


[DOUBLEPOST=1463725644][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppppppp