Dùng nước máy để bổ sung cho bồn cá ương & tưới cây

  • Thread starter 3 Châu
  • Ngày gửi
Mình định dùng nước máy để bổ sung cho bồn cá ương & tưới cây, cho nước máy vào bồn chứa để sử dụng cho mục đích này - bồn không nắp.
Mình muốn hỏi ACE là chứa bao lâu thì dùng được - để Clor và các chất khử trùng khác bay hơi hết. Cám ơn ACE nhiều nhiều . . .
 botienthi

botienthi

Moderator
Về lý thuyết thì không rõ, nhưng thực tế tôi dùng nước máy bổ sung cho bồn nuôi cá thì để sau một ngày đêm là OK. Cá tôi là cá điêu hồng khoảng 150con/kg. Còn tưới rau, cây và lan thì tôi vẫn dùng nước máy trực tiếp. Vẫn tốt!
 

Quảng cáoTop