Em nhờ các bác giúp- CÂY MAI 10TR

Mục-Tử

_
Nông dân @
#2
Nếu bạn của bạn. ra giá cây này là 10 triệu thì đừng gọi người ấy là bạn nữa.và nên tránh xa người "bạn" ấy ra
Nếu chính bạn ra giá để mua cây này, thì ráng mà chịu
hu hu
Nếu là Mục tui bán cây như thế này giá chỉ có 1 triệu là cao nhất
 
Top