Ép gia công tất cả mặt hàng nhựa gia dụng, sinh hoạt, công nghiệp...

  • Thread starter ngocmy151
  • Ngày gửi
N

ngocmy151

Guest
#1
<p class="yiv464860288MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">Cơ Sở Ho&agrave;ng Khang chuy&ecirc;n &eacute;p gia c&ocirc;ng tất cả mặt h&agrave;ng nhựa gia dụng, sinh hoạt, c&ocirc;ng nghiệp,&hellip; ; chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp linh kiện quạt như mặt thảo, n&uacute;t k&eacute;o, t&aacute;n lồng, t&aacute;n c&aacute;nh với đầy đủ chủng loại v&agrave; k&iacute;ch cỡ.</span></font></p> <p class="yiv464860288MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">Với phương ch&acirc;m uy t&iacute;n &amp; chất lượng l&agrave; mục ti&ecirc;u h&agrave;ng dầu n&ecirc;n chắc chắn rằng qu&iacute; c&ocirc;ng ty sẽ rất h&agrave;i l&ograve;ng khi sử dụng sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Mọi giao dịch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Mr. Thanh &ndash; <span class="yshortcuts">0987777150</span> or <span class="yshortcuts">0902997833</span> theo địa chỉ: 329 an Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Binh T&acirc;n</span></font></p> <p class="yiv464860288MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&iacute; c&ocirc;ng ty, &nbsp;</span></font></p> <p class="yiv464860288MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">Mr. Thanh &ndash; chủ Cơ Sở Ho&agrave;ng Khang</span></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cơ Sở Hoàng Khang
- Địa chỉ: 329 an Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Binh Tân
- Điện thoại: 0987777150 - Fax: 0902997833
- email: kieu.vtn@jtb-tnt.com.vn
 

Top