Ero-mox phòng và trị bệnh vi bào tử cho tôm công nghiệp

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Quốc Cường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương Quốc Cường

Guest
#1
<font face="Times New Roman">Trong nu&ocirc;i trồng Thủy Sản,với quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp, như ta đ&atilde; biết thời gian nu&ocirc;i t&ocirc;m s&uacute; l&agrave; 4 th&aacute;ng, t&ocirc;m thẻ chỉ 60 ng&agrave;y, mang lại lợi nhuận kh&ocirc;ng nhỏ, cải&nbsp; thiện kinh tế, tuy nhi&ecirc;n B&agrave; con chăn nu&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi c&aacute;c bệnh đ&atilde; v&agrave; đang diễn tiến như: vi b&agrave;o tử, vi&ecirc;m gan, sưng gan, teo gan tụy, gan c&oacute; mủ, ph&acirc;n trắng, ruột đứt kh&uacute;c,&hellip;H&ocirc;m nay đ&atilde; c&oacute; Ero-Mox gi&uacute;p ch&uacute;ng ta giải quyết vấn đề đ&oacute;.<br /></font><font face="Times New Roman">Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp của PH&Aacute;P.<br /></font><font face="Times New Roman">Qui c&aacute;ch chai 100ml, 24chai/th&ugrave;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font><font face="Times New Roman">Trương Quốc Cường&nbsp; 093 770 69 11<br /></font><font face="Times New Roman">Giao h&agrave;ng tận nơi trong thời gian sớm nhất cho mọi Kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa.<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Quốc Cường
- Địa chỉ: QL50-TP.Mỹ Tho-Tiền Giang
- Điện thoại: 0937706911 - Fax:
- email: quoccuongbsty@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top