ETECH- Đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

  • Thread starter Huong ETECH
  • Ngày gửi
H

Huong ETECH

Lữ khách
#1
ETECH- Đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động!
Theo khoản 2, điều 18, Luật An toàn vệ sinh lao động, Người sử dụng lao động phải thực hiện quan trắc môi trường lao động ít nhất 1 lần/năm.
Quan trắc môi trường lao động là: Hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Một tổ chức ổn định hoạt động khi môi trường làm việc an toàn, người lao động yên tâm công tác và công hiến, tạo ra năng suất cao.
Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH đã trang bị các thiết bị quan trắc, phân tích và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016. Ngày 05 tháng 04 năm 2018, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH đã được sở y tế công nhận là cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo công bố số 581TB/SYT.
Dịch vụ đo kiểm tra môi trường lao động được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH cung cấp cho các quý khách hàng cùng các quý doanh nghiệp tạo ra với mục đích trợ giúp khách hàng rà soát lại, kiểm tra kỹ mọi thành phần trong các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp – nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động sản xuất lao động hàng ngày của người lao động – tiến hành lập báo cáo đánh giá chi tiết cụ thể về thông số liên quan tới môi trường, đồng thời phát hiện kịp thời những sự cố phát sinh trong quá trình kiểm tra giám sát, từ đó đưa ra phương án tối ưu sửa chữa hay giải quyết tận gốc các vấn đề nảy sinh khi đo kiểm tra môi trường lao động.
1. Đo, kiểm tra môi trường lao động các yếu tố:
– Đo, thử nghiệm, phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm các yếu tố vi khí hậu, bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt;
– Đo, thử nghiệm, phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm yếu tố vật lý, bao gồm: ánh sáng, tiếng ồn, rung theo dải tần, phóng xạ, điện từ trường, bức xạ tử ngoại;
– Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp, bao gồm: yếu tố vi sinh vật, gây dị ứng, mẫn cảm, dung môi;
– Đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my: Đánh giá gánh nặng lao động thể lực; đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý; đánh giá Ec-gô-nô-my vị trí lao động.
– Các loại bụi: Bụi hạt; phân tích hàm lượng silic trong bụi, bụi kim loại, bụi than, bụi talc, bụi bông và bụi amiăng;
– Các yếu tố hóa học: NOx, SO2, CO, CO2, dung môi hữu cơ (benzen và đồng đẳng – toluen, xylen), thủy ngân, asen, TNT, nicotin, hóa chất trừ sâu;
2. Lập hồ sơ vệ sinh lao động: Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động theo phụ lục 1, Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016
3. Đánh giá, dự báo các tác động của môi trường đến sức khỏe con người và kiến nghị các giải pháp khắc phục
4. Đo đạc lấy mẫu phân tích: Đánh giá các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường, xây dựng các biện pháp giảm thiểu và khắc phục.
 

Nguồn bài viết
Copy từ báo có giấy phép kèm quan điểm cá nhân

File đính kèm

Đối tácTop