Bán Gà 9 cựa, gà đông tảo

  • Thread starter LÊ THANH QUẾ
  • Ngày gửi
L

LÊ THANH QUẾ

Lữ khách
#1
Gà 9 cựa giống và gà thịt, giá
gà giống 1 tháng tuổi 100.000vnd.
gà giống 2 tháng tuổi 180.000 vnd.
gà thịt giá 300.000kg.
gà đông tảo biếu hoặc để giống còn 1chú giá 10.000.000 vnd.
liên hệ: Lê Thanh Quế
số điện thoại: 0988 315 199
Địa chỉ: Đại Hạnh- Hoàn Long- Yên Mỹ-Hưng Yên
Gà 9 cựa giống và gà thịt, giá
gà giống 1 tháng tuổi 100.000vnd.
gà giống 2 tháng tuổi 180.000 vnd.
gà thịt giá 300.000kg.
gà đông tảo biếu hoặc để giống còn 1chú giá 10.000.000 vnd.
liên hệ: Lê Thanh Quế
số điện thoại: 0988 315 199
Địa chỉ: Đại Hạnh- Hoàn Long- Yên Mỹ-Hưng Yên
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg661%2F5008%2FEkKFrs.jpg&hash=1b031c9e5310e3b5584866193d511900


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg661%2F4786%2FT52feS.jpg&hash=6422a609947004e100697d73a3a68f64

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8598%2F15900253167_9c8f0e1a5e_o.jpg&hash=691c16dc02e3c9e44d94e5017c9eee5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPjwV7SG.jpg&hash=94675670479b9cdd5e54fe41a1354f90


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg661%2F4786%2FT52feS.jpg&hash=6422a609947004e100697d73a3a68f64

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8598%2F15900253167_9c8f0e1a5e_o.jpg&hash=691c16dc02e3c9e44d94e5017c9eee5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPjwV7SG.jpg&hash=94675670479b9cdd5e54fe41a1354f90

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7540%2F15899931639_b467bda515_o.jpg&hash=f36c289b545f2a0ef150b4bccbb36cd4


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg661%2F4786%2FT52feS.jpg&hash=6422a609947004e100697d73a3a68f64

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8598%2F15900253167_9c8f0e1a5e_o.jpg&hash=691c16dc02e3c9e44d94e5017c9eee5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPjwV7SG.jpg&hash=94675670479b9cdd5e54fe41a1354f90

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7540%2F15899931639_b467bda515_o.jpg&hash=f36c289b545f2a0ef150b4bccbb36cd4


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg661%2F4786%2FT52feS.jpg&hash=6422a609947004e100697d73a3a68f64
 

Đối tácTop