Bán Gà 9 cựa, gà đông tảo

  • Thread starter LÊ THANH QUẾ
  • Ngày gửi
L

LÊ THANH QUẾ

Lữ khách
#1
Gà 9 cựa giống và gà thịt, giá
gà giống 1 tháng tuổi 100.000vnd.
gà giống 2 tháng tuổi 180.000 vnd.
gà thịt giá 300.000kg.
gà đông tảo biếu hoặc để giống còn 1chú giá 10.000.000 vnd.
liên hệ: Lê Thanh Quế
số điện thoại: 0988 315 199
Địa chỉ: Đại Hạnh- Hoàn Long- Yên Mỹ-Hưng Yên
Gà 9 cựa giống và gà thịt, giá
gà giống 1 tháng tuổi 100.000vnd.
gà giống 2 tháng tuổi 180.000 vnd.
gà thịt giá 300.000kg.
gà đông tảo biếu hoặc để giống còn 1chú giá 10.000.000 vnd.
liên hệ: Lê Thanh Quế
số điện thoại: 0988 315 199
Địa chỉ: Đại Hạnh- Hoàn Long- Yên Mỹ-Hưng Yên
EkKFrs.jpg


T52feS.jpg

15900253167_9c8f0e1a5e_o.jpg

PjwV7SG.jpg


T52feS.jpg

15900253167_9c8f0e1a5e_o.jpg

PjwV7SG.jpg

15899931639_b467bda515_o.jpg


T52feS.jpg

15900253167_9c8f0e1a5e_o.jpg

PjwV7SG.jpg

15899931639_b467bda515_o.jpg


T52feS.jpg
 

Đối tácTop