Cần mua Gà Bổn nhà lai Mỹ gà đá lẹ

hanquan

Lữ khách
#1
Không Giới Thiêu Dài Giòng Liên Hệ Nhoc_TDD48 hoăc 0908329463
Gà Điều Lai Mỹ anh em xem nhận sét lai 

Last edited:
Top