Gà chảy nước mắt - mủi [Có hình]

25695653026_7284ab157b_o.jpg

Biểu hiện mắt liem diêm, chảy nước mắt, mũi, co con bị hen ngáp. Mình dùng 3 đợt thuoc chuyên tri crd, ho hen, xổ mũi chuyền nhiễm nhưng vẫn không thay giảm. Chết rai rai moi ngày. Hôm nay mỗ ra, giờ nhờ mọi ngưòi xem giúp
25600564972_0978610eef_o.jpg


25600564972_0978610eef_o.jpg


25721605155_38224f1c0f_o.jpg

Thêm 2 tam, thận và gang lớn 1 cách bất thường
25726849036_b21a0b6ced_o.jpg


25126310983_c49028b8f2_o.jpg
 

Đỗ Minh Thiện

zalo 0987 220 320
Nông dân @
Mình

Mình nuoi tay ngang lam, khong phòng bi j cả, bo no có chiêu chứng bệnh đau den a? Phong bệnh thê nào bạn
mình k chắc là đầu đen , nhưng nếu đầu đen thì bạn làm theo hướng dẫn phòng và trị của GS Năm nhé !

phòng
25779821166_b3d38477b6_o.png


trị
25179292873_4978ac3f25_o.png
 

Changhung113

Nhanong.Com
Cảm on bạn nhiều nhé, vi ga nhiều bệnh, mình khong biết phòng thee nào, mình khong có lịch phòng, chi có lịch bãcin thoi. Nếu bạn có lịch thi cho mình xin luon hihi
 

Quảng cáo

Top