Gà con 2 tháng lai mỹ 50>75 tại Q12

  • Thread starter banut
  • Ngày gửi
B

banut

Lữ khách
#1
Do tình hình nội chiến::pmình cần thanh lý vài em gà con 2 tháng tuổi lai mỹ 50>75,gà cha,mẹ mình chưa lên nhà LoanTam để chụp up cho Ae xem được,Ae nào nhìn gà mình có thể thấy được vì nó khác hoàn toàn với bổn gà tre nhé,giá 1 cặp của em nó là 8xi nhé,ae nào xem gà thì phone cho mình qua số Đt 0907010287 gặp Cường nhá(quận 12<an sương="">)(ngã 4 an sương)và đây là 1 số hình ảnh của bọn nó:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331473&hash=307bec6703841e8133d6bedaead4e57b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331465&hash=e5196386cc8d5d749839f35438e08cd9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331424&hash=808eaf7152185835308c24f6eda376d5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331405&hash=ea4367cf0b730b0f261f1e8ea951d622
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331388&hash=e3a8db5d4022b4a326a03f6c72847d2d
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331367&hash=7d07603a9934122a6fc8713de9840c14
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331341&hash=fed1abe98bacd0c0568ac553ce265ccc
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fver2.uploadanh.com%2Fthumbnail.php%3Fmaxwidth%3D540%26id%3D10331315&hash=6802db249ce5da92c763a831f538ab9d
</an>
 

Last edited:

Đối tácTop