gà cú chân xanh

gada

Lữ khách
#1
trại gà đá MINH THANH chuyên cung cấp gà đá tiền số lượng lớn với bổn gà cú chân xanh của thầy giáo Tuấn và giống mái mỹ nhập(không bán gà mái và gà con dưới 7 tháng tuổi)
Mọi chi tiết xin liên hệ:0973726411 gặp anh Thanh
0976187303 gặp chị Thủy
Một số hình gà tơ của trại gà đá Minh Thanh:
http://up.anhso.nethttp://farm3.anhso.net/upload/20110312/19/o/anhso-19647_chuối_(1).jpg
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.nethttp://farm3.anhso.net/upload/20110312/19/o/anhso-<object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://clip.vn/w/Ddn6'/><param name='allowFullScreen' value='true'/><param name='allowScriptAccess' value='always'/><embed type='application/x-shockwave-flash' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' width='480' height='385' src='http://clip.vn/w/Ddn6' ></embed></object>
191050_cú_chân_xanh_(1).jpg http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
còn đây là clip xổ:
<object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://clip.vn/w/Ddn6'/><param name='allowFullScreen' value='true'/><param name='allowScriptAccess' value='always'/><embed type='application/x-shockwave-flash' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' width='480' height='385' src='http://clip.vn/w/Ddn6' ></embed></object>
 

Top