Gà Đá Minh Thanh

  • Thread starter gada
  • Ngày gửi
G

gada

Lữ khách
#1
Trại gà đá Minh ThaNh chuyên cung cấp gà đá tiền số lượng lớn với bổn gà cú chân xanh của thầy giáo tuấn và giống mái mỹ nhập,giá cả phù hợp(không bán gà mái và gà con dưới 6 tháng tuổi).anh em nào có nhu cầu mua gà xin liên hẹ theo địa chỉ:
Ấp Bằng Lăng xã Tân Định huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương
phone:0973726411 gặp anh Thanh và 0976187303 gặp chị Thủy
email:gamyminhthanh@gmail.com
yahoo:gamyinhthanh@yahoo.com
Sau đây là một số hình ảnh của trại gà đá Minh Thanh:

http://www.youtube.com/watch?v=gMII...//www.youtube.com/watch?v=Er-rlVdfFtUrlVdfFtU
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-113827_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%281%29.jpg&hash=23e5698eb83ab97ced8e7d0bdc796ba9
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-113923_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%282%29.jpg&hash=88ec3f116666e82c9951f15a21093b29
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-114013_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%283%29.jpg&hash=59f3b315951d0f1c77286f71beaff0aa
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-114104_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%284%29.jpg&hash=2b614e3b6c1ed73d765f2802fc6d5a22
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-114155_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%285%29.jpg&hash=a5eec27b7005ae38318d4bab7f11a18f
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-114246_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%286%29.jpg&hash=208cde2fd00e01483db0d97d4a5dbab2
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-114339_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%287%29.jpg&hash=bc6d85aeb5dca456d651aafd960ba3df
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-114627_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%289%29.jpg&hash=926ac0e2c368b5f64faf313e3df433e4
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-115612_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%2820%29.jpg&hash=ca2ab4e1dd90467011be367afc8b51b0
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F11%2Fo%2Fanhso-115805_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1_%2822%29.jpg&hash=02f5f768b3ca8008cf985f7382d8b4c6
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12412_G%C3%A0_%C4%91%C3%A1.jpg&hash=2383054594ab9e43c18ab473b451b3be
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12554_DSCN5679.jpg&hash=10813e903b26b4ff3d13e9d1e6c2448a
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12643_DSCN5683.jpg&hash=57d7826ca58fdda0311e6133dc1f9ff6
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12735_DSCN5631.jpg&hash=21165d6a5789077957c097b443f46eb9
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12827_DSCN5634.jpg&hash=91b31bfb3059bcb51e6354416bea4ae0
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12914_DSCN5636.jpg&hash=b6a534b99ff5ce70fedf625fde8fa576
http://up.anhso.net
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110318%2F12%2Fo%2Fanhso-12941_g%C3%A0_n%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_m%C3%A1i_%285%29.jpg&hash=c0f1a0ecceb1e72aec0a51a965b8de06
http://up.anhso.net
 

Đối tácTop