gà đá

gada

Lữ khách
#1
Trại gà đá Minh Thanh chuyện cung cấp gà đá số lượng lớn với bổn gà mái cú chân xanh của thầy giáo Tuấn và giống mái mỹ nhập,giá cả phù hợp .
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Yahoo:gamyminhthanh@yahoo.com
Số điện thoại:0973726411 gặp anh Thanh,0976187303 gặp chị Thủy
Địa chỉ:ấp Bằng Lăng,xã Tân Dịnh,huyện Tân Uyên,tỉnh Bình Dương.
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.netv
http://up.anhso.net
 

Top