Gà đòn - đồng quang bình định

di len lam giau

trần văn thủy
Nông dân @
#2
rất hay đó bac nhưng em hỏi nhỏ với bác một chút nha bây giờ gà đòn một ngày tuổi ớ đó có giá bao nhiêu vậy
 
Top