Gà đông tảo trống mái khũng giá bình dân ( Châu Thành Đồng Tháp) Vĩnh Long

#1
gà mái khũng đẻ 3lứa 3tr5
<a href="http://upanh.com/view/?id=brc8de6z3gk" target="_blank"><img src="http://i3.upanh.com/2014/0104/04//58434654.dsc00277.jpg" alt="dsc00277 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=1rc70e9zfyv" target="_blank"><img src="http://i5.upanh.com/2014/0104/04//58434656.dsc00307.jpg" alt="dsc00307 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=crcc9e9zbyi" target="_blank"><img src="http://i7.upanh.com/2014/0104/04//58434658.dsc00308.jpg" alt="dsc00308 - Upanh.com" border=0 /></a>
gà trống khũng 11tháng 7tr
<a href="http://upanh.com/view/?id=drcd1efz0fc" target="_blank"><img src="http://i5.upanh.com/2014/0104/04//58434683.dsc00297.jpg" alt="dsc00297 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=1rc7be3z3ya" target="_blank"><img src="http://i6.upanh.com/2014/0104/04//58434684.dsc00298.jpg" alt="dsc00298 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=0rc01e3z0yp" target="_blank"><img src="http://i7.upanh.com/2014/0104/04//58434685.dsc00300.jpg" alt="dsc00300 - Upanh.com" border=0 /></a>
gà trống 13tháng F1 1tr2hình gà ở ngoài đẹp hơn trong hình rất nhiều anh em nào không mua hay có ý định thích tham quan giao lưu gà học hỏi chơi với em thì cứ đến trại em xem
Địa chỉ : 121 thị trấn cái tàu hạ châu thành đồng tháp giáp ranh vĩnh long
ĐT : 0169 929 8636 or 0934 698 403 gặp phước