Gà lai Mía nhé ai có nhu cầu. mọi vùng miền . số lượng lớn nhỏ nhé liên hệ 0912040839

#1
THUYẾT MINH VỀ BỘ GÀ BỐ MÍA SƠN TÂY VÀ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG

Bố : Gà mía Sơn Tây( Thị xã Sơn Tây – Tỉnh Hà Tây cũ ) – Hà Nội
Mẹ : gà Lương phượng của viện chăn nuôi Thụy Phương – Hà Nội

Hình ảnh

( Hình ảnh Gà 01 ngày tuổi )

( Hình ảnh của Bộ Gà bố mẹ)


( Hình ảnh gà thịt thương phẩm – từ 120-135 ngày tuổi )
2.Dấu hiệu nhận biết
• Đây là giống gà có màu lông không đồng nhất (không ổn định)
- Con trống : màu lông mận chín hoặc đỏ, vàng .
- Con mái : có màu vàng hoặc vàng đốm nâu .
• Mào đơn ( mào cờ )
• Chân vàng
• Mỏ vàng
3.Thời gian nuôi
• Thời gian nuôi bình quân (Trung bình) là từ 130 - 140 ngày tuổi thì xuất chuồng ( Bán thịt)
• Tập tính gà nuôi có thể theo nhiều hình thức như : Nuôi nhốt tập trung, bán chăn thả hay chăn thả hoàn toàn tự nhiên, tuy nhiên chăn nuôi theo phương thức thả vườn sẽ cho hiệu quả cao nhất do giảm được chi phí thức ăn trong khi vẫn đảm bảo quản lý được dịch bệnh.
4.Thức ăn:
• Có thể cho gà ăn thức ăn công nghiệp (Cám hỗn hợp 100%) hoặc cám trộn nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng cần đạt 18-20% protein và năng lượng trao đổi 2.850-2.900kcal/kg thức ăn.
• Chỉ số tiêu tốn thức ăn bình quân (FCR)/kg tăng trọng là 2,15 -2,25 kg cám/01kg thịt.

5.Trọng lượng bình quân khi trưởng thành :
• Gà trống : 2,8 – 3,0kg.
• Gà mái : 2,0 – 2,4kg.
 

HackerPro

Nhanong.Com
#2
THUYẾT MINH VỀ BỘ GÀ BỐ MÍA SƠN TÂY VÀ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG

Bố : Gà mía Sơn Tây( Thị xã Sơn Tây – Tỉnh Hà Tây cũ ) – Hà Nội
Mẹ : gà Lương phượng của viện chăn nuôi Thụy Phương – Hà Nội

Hình ảnh

( Hình ảnh Gà 01 ngày tuổi )

( Hình ảnh của Bộ Gà bố mẹ)


( Hình ảnh gà thịt thương phẩm – từ 120-135 ngày tuổi )
2.Dấu hiệu nhận biết
• Đây là giống gà có màu lông không đồng nhất (không ổn định)
- Con trống : màu lông mận chín hoặc đỏ, vàng .
- Con mái : có màu vàng hoặc vàng đốm nâu .
• Mào đơn ( mào cờ )
• Chân vàng
• Mỏ vàng
3.Thời gian nuôi
• Thời gian nuôi bình quân (Trung bình) là từ 130 - 140 ngày tuổi thì xuất chuồng ( Bán thịt)
• Tập tính gà nuôi có thể theo nhiều hình thức như : Nuôi nhốt tập trung, bán chăn thả hay chăn thả hoàn toàn tự nhiên, tuy nhiên chăn nuôi theo phương thức thả vườn sẽ cho hiệu quả cao nhất do giảm được chi phí thức ăn trong khi vẫn đảm bảo quản lý được dịch bệnh.
4.Thức ăn:
• Có thể cho gà ăn thức ăn công nghiệp (Cám hỗn hợp 100%) hoặc cám trộn nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng cần đạt 18-20% protein và năng lượng trao đổi 2.850-2.900kcal/kg thức ăn.
• Chỉ số tiêu tốn thức ăn bình quân (FCR)/kg tăng trọng là 2,15 -2,25 kg cám/01kg thịt.

5.Trọng lượng bình quân khi trưởng thành :
• Gà trống : 2,8 – 3,0kg.
• Gà mái : 2,0 – 2,4kg.
Không thấy hình , ban xem lại