gà lôi (gà tây)

tuphuloc

Lữ khách
#1
<p>Gà l&ocirc;i (gà t&acirc;y) gi&ocirc;́ng</p><p>Gà con mới&nbsp; nở đ&ecirc;́n m&ocirc;̣t tháng tu&ocirc;̉i</p><p>Giá từ 40.000 vnd - 80.000 vnd/ con</p><p>Gà b&ocirc;́ mẹ , gà h&acirc;̣u bị 100.000vnd-120.000vnd/kg</p><p>Tại H&acirc;̣u Giang . Xin li&ecirc;n h&ecirc;̣&nbsp;</p><p>19-19A Nguy&ecirc;̉n Vi&ecirc;́t Xu&acirc;n phường 3 thành ph&ocirc;́ Vị Thanh Tỉnh H&acirc;̣u Giang</p><p>ĐT: 0711.3877.098 , DĐ:0918.572.745 (gặp chị Linh) <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Từ Phượng Linh
- Địa chỉ: 19A Nguyển Viết Xuân Vi Thanh Hậu Giang
- Tel, Fax: 0711.3877.098 ::: FaX
- email: tuphuloc@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx