gà mĩ cực rẽ

  • Thread starter soigiaduchoa
  • Ngày gửi
S

soigiaduchoa

Guest
#1
mình cần tiễn 1 số gà mĩ đã tới đá-->gà mái luôn nhe
giá siêu rẽ luôn từ 4tr-->6tr ah
lien he 0902733799 a chuong 32 tuoi
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02476.jpg&hash=43fe035973e7d4bedbd6cff44c5fa46c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02475.jpg&hash=02161ec162203297e398383b29ab6486

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02474.jpg&hash=51bee6614f156935deeda4d75898721a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02473.jpg&hash=703cc5d04dd4eff8588f78fd4a18f5c9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02472.jpg&hash=c39e47d35c44688393c6840bc19efab7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02471.jpg&hash=129cbc1142c480d8ca372f468eb5bbd3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02470.jpg&hash=db7442ec36a62cae894a806757c24de4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02469.jpg&hash=8c4ce91f2261bfdff8fdc41c86eda5cd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02468.jpg&hash=d35ccfef2215993b40dd745d61c0924b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02466.jpg&hash=c5a998afc2748970adfb3716e832867b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02467.jpg&hash=75aaf2f4ac9a56f5cadbdc50f0236ea6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02465.jpg&hash=e072a4968ca06492bb00fc231e410e18

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02478.jpg&hash=1e808037dc76026ef6dd4b79a8237f58

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi681.photobucket.com%2Falbums%2Fvv179%2Fsoigia_dh%2FDSC02479.jpg&hash=e1502d6ee67fa7af68462743de90f03f

---------------
up..................................................................
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop