gà mồi và gà rừng rặc mới bẫy được ngày 03/11/2011 mời anh em chiêm ngưỡng