GÀ MÓNG TIÊN PHONG Ở SÀI GÒN và Miền Tây

#1
cung cấp g&agrave; M&oacute;ng 1,5 th&aacute;ng tuổi. chủng ngừa ph&ograve;ng bệnh đầy đủ.gi&aacute; thương lượng.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Trung
- Địa chỉ: Vĩnh Long
- Điện thoại: 01224812265 - Fax:
- email: trantrung217@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx