Gà nhạn tân châu trích râu giá rẻ

lamcama

Lữ khách
#1
GÀ ĐƯỢC 6 THÁNG RÂU RẬM, MỒNG TRÍCH, CHÂN VUÔNG VỪA, MÃ ĐUÔI DÀI RẤT ĐẸP.
800 NGÀN / CON
ANH EM CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 0909 500 410. 

Top