Gà nòi lai, thả vườn

Tình hình là mình đang có khoảng 300 gà Minh Dư, đến xuất chuồng rồi mà không ai mua. Ở chỗ mình họ thích gà Bến Tre hơn. Lỡ dại một lần, bầy tới mình tiếp tục nuôi gà nòi Bến Tre, chậm lớn nhưng chắc ăn. Có bác nào có đầu ra cho gà Minh Dư không? Giúp mình với.
 

Quảng cáo

Top