Bán gà nồi lông con (gà nồi không lai,lai Mỹ 25-50, có gà Ô mặt lọ)tất cả đều ấp nở và nu

trunggalai

Lữ khách
#1
gà nồi lông con (gà nồi không lai,lai Mỹ 25-50, có gà Ô mặt lọ)tất cả đều ấp nở và nuôi tự nhiên nha ae(k dùng máy ấp trứng),gà 10ngày tuổi-4tháng tuổi giá 100k-400k<o:p></o:p>
Q9.: gà con lai ô mặt lọ,gà que lai,gà nồi lai mỹ,gà vàng bông chân xanh Q9.Ngay chợ Long Trường-gà nồi lông con,gà con ô mặt lọ,gà nồi lai mỹ,gà vàng bông chân xanh... rất nhiều gà lựa thoải mái giá từ 100k-400k từ mới nở tới 4 tháng tuổi (gà tầm 2 tháng thì 200k,lớn hơn thì 250k…)chia a e vi nhà đổ ra rất nhiều bán bớt để mua lúa.Có gà trống +mái nọc ae xem hình ở dưới tham khảo nha,(buôn bán tại nhà),,0908019567(a e thông cảm đừng nhắn tin nha),trung040610@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
[URL="https://lh3.googleusercontent.com/-NVFOeIbhLUs/T8M4uJW7r0I/AAAAAAAAAOg/2myELZ12yNI/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0195.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-NVFOeIbhLUs/T8M4uJW7r0I/AAAAAAAAAOg/2myELZ12yNI/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0195.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana]<o:p> </o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-wlGe8NSyXgk/T8M47kvuG2I/AAAAAAAAAOo/s_bUD7KnILI/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0194.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh4.googleusercontent.com/-wlGe8NSyXgk/T8M47kvuG2I/AAAAAAAAAOo/s_bUD7KnILI/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0194.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-wQSPDV6a0To/T8M5F9qoa8I/AAAAAAAAAOw/hAyfSmN3PhY/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0217.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-wQSPDV6a0To/T8M5F9qoa8I/AAAAAAAAAOw/hAyfSmN3PhY/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0217.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-Zi7lVlbMy_M/T8M5QfddsfI/AAAAAAAAAO4/nJLB8cYUGdo/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0371.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh6.googleusercontent.com/-Zi7lVlbMy_M/T8M5QfddsfI/AAAAAAAAAO4/nJLB8cYUGdo/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0371.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana]<o:p> </o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-Qgyp5o2lWhs/T8M5bIT6yLI/AAAAAAAAAPA/F8bbgJfP_QQ/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0350.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh6.googleusercontent.com/-Qgyp5o2lWhs/T8M5bIT6yLI/AAAAAAAAAPA/F8bbgJfP_QQ/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0350.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-o6iUSJyvN8c/T8M5n5lEhbI/AAAAAAAAAPI/DKF8BGpnvgs/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0407.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-o6iUSJyvN8c/T8M5n5lEhbI/AAAAAAAAAPI/DKF8BGpnvgs/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0407.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-Hc2h9vDibIY/T8M5xXnUkZI/AAAAAAAAAPQ/xIXRheCUgjA/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0494.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh5.googleusercontent.com/-Hc2h9vDibIY/T8M5xXnUkZI/AAAAAAAAAPQ/xIXRheCUgjA/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0494.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-wDgULyyAzyE/T8M59BkxOdI/AAAAAAAAAPY/60-tqOTyfxA/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0566.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh5.googleusercontent.com/-wDgULyyAzyE/T8M59BkxOdI/AAAAAAAAAPY/60-tqOTyfxA/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0566.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-qr5KR-7AibU/T8M6HGBMocI/AAAAAAAAAPg/Tp4LpvLsQ9A/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0579.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh4.googleusercontent.com/-qr5KR-7AibU/T8M6HGBMocI/AAAAAAAAAPg/Tp4LpvLsQ9A/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0579.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-ln8sM6DUMT0/T8M6aBpH6BI/AAAAAAAAAPo/5YgDFlqxa1M/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0775.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-ln8sM6DUMT0/T8M6aBpH6BI/AAAAAAAAAPo/5YgDFlqxa1M/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0775.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-LOpvuSQF8CE/T8M6lN6nYKI/AAAAAAAAAPw/nnAjsB_ao50/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0759.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-LOpvuSQF8CE/T8M6lN6nYKI/AAAAAAAAAPw/nnAjsB_ao50/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0759.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-EmzVbwdigqU/T8M6wEn0ifI/AAAAAAAAAP4/Hg-Z--PLGFw/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0781.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh4.googleusercontent.com/-EmzVbwdigqU/T8M6wEn0ifI/AAAAAAAAAP4/Hg-Z--PLGFw/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0781.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-4dm2lNkYaxI/T8M68HDnFlI/AAAAAAAAAQA/06oeL3OX37E/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0818.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-4dm2lNkYaxI/T8M68HDnFlI/AAAAAAAAAQA/06oeL3OX37E/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0818.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-e6Cphj5KKQQ/T8M7EC0HhsI/AAAAAAAAAQI/LGv_6_So0bI/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0825.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-e6Cphj5KKQQ/T8M7EC0HhsI/AAAAAAAAAQI/LGv_6_So0bI/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0825.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-BTlVdKL4zY0/T8M7KtQSJAI/AAAAAAAAAQQ/7ljViB6QL28/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0834.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh4.googleusercontent.com/-BTlVdKL4zY0/T8M7KtQSJAI/AAAAAAAAAQQ/7ljViB6QL28/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0834.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-wCKcELoUs6E/T8M7UrF3jNI/AAAAAAAAAQY/ACwvU6UqVMk/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0833.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh5.googleusercontent.com/-wCKcELoUs6E/T8M7UrF3jNI/AAAAAAAAAQY/ACwvU6UqVMk/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0833.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-9RAA6LV0h_o/T8M7dkzlnLI/AAAAAAAAAQg/2DZdMFVcJSY/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0831.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh3.googleusercontent.com/-9RAA6LV0h_o/T8M7dkzlnLI/AAAAAAAAAQg/2DZdMFVcJSY/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0831.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana]<o:p> </o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana][IMG][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-IlbtAcsW9iQ/T8M7mI08inI/AAAAAAAAAQo/iahb__5X4jo/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0832.jpg%5b/IMG"][COLOR=#0077bb]https://lh4.googleusercontent.com/-IlbtAcsW9iQ/T8M7mI08inI/AAAAAAAAAQo/iahb__5X4jo/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0832.jpg[/IMG[/COLOR][/URL]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana] Up qua up lain ha ae 5s,cám ơn ae 5s nha.<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/B]