Gà nồi lông con lai giá rẻ-minh cản ra để trong hội gà đá a e chơi nay nhiều quá bán

  • Thread starter trunggalai
  • Ngày gửi
trunggalai

trunggalai

Lữ khách
#1
Q9.Ngay chợ Long Trường-gà nồi lông con,gà con ô mặt lọ,gà nồi lai mỹ,gà vàng bông chân xanh...giá từ 100k-300k từ mới nở tới 4 tháng tuổi chia a e vi nhà đổ ra rất nhiều bán bớt để mua lúa,0996185505,0908019567(a e thông cảm đừng nhắn tin nha),trung040610@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-Nvg0MPGYxxE%2FT32EUYCqstI%2FAAAAAAAAFb4%2FOrwnofS1uhQ%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0494.jpg&hash=bfeb755564f6d98c15dec17c4ed69ac4
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-OcuQ41BT4jM%2FT32EjzLCGKI%2FAAAAAAAAFcA%2FuObob3dJh5I%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0194.jpg&hash=b19f57a962efbf60f6718579438c81f2
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-NVoeYno7WPM%2FT32E6Zep3hI%2FAAAAAAAAFcI%2F28qU4zC88fw%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0371.jpg&hash=30e1075a0e1226fefe38f17dc27fe76b
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-KrMilBimei0%2FT32FDXqCPII%2FAAAAAAAAFcQ%2FFwhYHL4_z6Y%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0203.jpg&hash=d9dbbaf6bd02f78424562550c9f126b2
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-cDcYlX-T17M%2FT32FP53pZFI%2FAAAAAAAAFcY%2FmdKoHw7Y0Ik%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0376.jpg&hash=233f59c4e1b4c5c894da0fdcf578628d
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-OW9Tw6uI9Ak%2FT32FgvcfMII%2FAAAAAAAAFcg%2FD2vHnF6Rps4%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0350.jpg&hash=f2831deeb3b519e5cd6e75a14aaaffbb
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-7GwReYvIKzo%2FT32FvbB-uzI%2FAAAAAAAAFco%2F77XyepeecJU%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0407.jpg&hash=e206bfb19bd0518ab14365747a735f89
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-r3kKMsA6Rfs%2FT32GCRfZ9QI%2FAAAAAAAAFcw%2FBB76U1i3up0%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0742.jpg&hash=317cbe5968f7bac62c5ef005c6071a57
<o:p></o:p>

-
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-UeGq7Al6PZw%2FT32GJsP5vjI%2FAAAAAAAAFc4%2FlR8b3wUsJrE%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0195.jpg&hash=e86f5e069ba3e924dc1da419e0899305
<o:p></o:p>
 

Đối tác


Top