Ga peru

  • Thread starter taibo_vn
  • Ngày gửi
T

taibo_vn

Lữ khách
#1
VỪA CẢN ĐƯỢC VÀI BẦY GÀ PERU RẶC VÀ LAI NÊN UP LÊN CHO ANH EM COI VÀ RẤT MONG ĐƯỢC NHỮNG LỜI NHẬN XÉT CỦA ANH EM
NAVAJERO
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0792.jpg&hash=110ea43a13781edca6c3ad113ffbc0b3


DOM
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0793.jpg&hash=b5f3598f8a55e3c9abb7322e81f53933

WHITE CHEEK DOM
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0804.jpg&hash=7a6a66d265762f395c20e2b73702af22

WHITE CHEEK NAVAJERO
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0803.jpg&hash=9805ce5b6c740cb491aed870f4882be7

CATENE
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0799.jpg&hash=8e938abcf0e5e320b45f3a4cad4853e7

WHITE BLANCO
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0801.jpg&hash=41ec469c5b90f5254cb5f3773cfe1813

MÁI NAVA NHẬP
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0791.jpg&hash=ba7abb0b52a3a356ed7b689242e83416

GÀ F1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0817.jpg&hash=d2acdf6fd9267bd5f30d59eec94d0fba

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0453.jpg&hash=e8e5b7a89ffbd4d19f2234a86e537f33

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0828.jpg&hash=38a7126799cc56d85849c0966c70ce75

GÀ F2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0819.jpg&hash=a89c417dd0fa126529b7387d75cf9c5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0819.jpg&hash=a89c417dd0fa126529b7387d75cf9c5c

PERU LAI MỸ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0829.jpg&hash=d195d2949f40bd2dbcf16c4388d17cd2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0830.jpg&hash=3b8aa4c74eb000f25074251f42806976

TRỨNG GÀ PERU RẶC
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0786.jpg&hash=4d51b980a6969f323ee3ff39dd2bdbc0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi603.photobucket.com%2Falbums%2Ftt115%2Ftaibo_vn%2FIMG_0833.jpg&hash=410b37c35ce6fd28b5265f466671496d


clip sổ gà peru
http://www.youtube.com/watch?v=LhSq6iNba7o
CLIP SỔ GÀ MY
http://www.youtube.com/watch?v=hOP3P3RAPnw
http://www.youtube.com/watch?v=NXOovj9ss7YCLIP
CLIP SO GÀ TRE MỸ
http://www.youtube.com/watch?v=M6OO1tngbMQ
http://www.youtube.com/watch?v=iCFnKdGewX8&feature=related
LIEN HỆ 0943991966 HUY
 

Đối tácTop