Gà quý phi -chim trĩ

  • Thread starter Pham quoc thanh
  • Ngày gửi
Pham quoc thanh

Pham quoc thanh

gà quy phi va chim tri giong
#1
tri Do: 1tuan tuoi 50k
2tuan tuoi 60k
3tuan 70k
1thang 80k
2thang 140k
Tu 4 den5 thang 1cap 700k
Tri xanh
1tuan 70k
2tuan 90k
3tuan 110k
1thang 130k
2thang 200k
Tu 4den5 thang 1cap 1trieu.
Ga Quy Phi
1tuan tuoi gia 50k
2tuan tuoi 65k
3tuan 75k
1thang 100k
2thang 180k
3thang 230k
Tu 5thang tro len 1cap 1trieu. Lin he 0909432562 thanh

5550b96d5ee55.jpg
 

Đối tác


Top