gà rừng lai và rặc

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trunggaddo
- Địa chỉ: Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tel, Fax: 0907747999 ::: FaX
- email: trunggaddo@yahoo.com.vn
================================

<p>g&agrave; rừng lai, rặc v&agrave; trĩ đỏ khoang cổ trắng, gi&aacute; xin li&ecirc;n hệ Minh Trung 0907747999</p><p>
<br /></p>
 

Top