Gà Tân Châu

hailuast

Lữ khách
#1
Xin cho biết cách phân biệt trống - mái gà tân châu 3 tuần tuổi
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top