Gà tre đá bổn dữ

langtusgvn

Lữ khách
#1
mới bắt lên 1em chuối trắng này
zin từng cọng lông
màu sáng, hình mạnh,đá hay, ăn lông khó buông
hiện tại gà nặng khoảng 900gr
thay lông gần xong rồi (còn ít lông đuôi đang ra nữa là xong)
gà này bổn hay nha, gà cha ăn 8 cái ( xem ở cuối bài)
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


chân trắng, chân phải có huyền trâm
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


còn đây là cha nó (đá tiền lớn)đang còn ở Bến tre
lông hình nguyên con gà nòi,
đang thay lông, thả vườn nên hơi ú, (1kg2)
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


giá con con 600k
con cha 3tr
liên hệ 01214406444
chợ ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
<!-- / message -->
 

Top