gà trống điều Tân Châu

langtusgvn

Lữ khách
#1
thanh LÝ em điều tơ gần 5 tháng
mồng dâu nhỏ, râu nhiều, hậu banh, mã dìm đuôi phụng VỸ
khắp người toàn lông ống
chân chuẩn
giá FIX 400k
call 01214406444
Xem gà tại 66/66 ấp 1 đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
 

Top