GA3, KCLO3

  • Thread starter CTY CP DV SX XNK BINH TAY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY CP DV SX XNK BINH TAY

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY CP DV SX XNK BINH TAY
- Địa chỉ: 94 HẬU GIANG
- Tel, Fax: 0903052933 ::: FaX
- email: hanh4h@yahoo.com
================================

<p><font size="2">Cong ty CP DV SX XNK BINH TAY chuyen cung cap nguyen lieu cong nong nghiep.&nbsp;</font></p><p><font size="2">Hien chung toi dang co cac san pham sau:</font></p><p><font size="2">- GIBBERLLIC ACID (GA3 90%) - 1kg/Lon - 5Lon/thung.</font></p><p><font size="2">- POTASSIUM CLORATE ( KCLO3 99.7%).</font></p><p><font size="2">Rất h&acirc;n hạnh chao don quy khach hang.</font></p><p><font size="2">Vui long lien he: Tuyet Hanh - ĐT 0903052933</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top