Gạo đỏ,Gạo lứt,Nấm linh chi sinh thái

  • Thread starter nguyenhoanglinhchi2011
  • Ngày gửi
N

nguyenhoanglinhchi2011

Guest
#1
<p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c sản phẩm c&aacute;m gạo đỏ 100% tự nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng chất bảo quản cũng như an to&agrave;n tuyệt đối với mọi loại da.Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp gạo lứt,gạo đỏ v&agrave; nấm linh chi.Tấc cả c&aacute;c sản phẩm đều kh&ocirc;ng sử dụng bất kỳ thuốc trừ s&acirc;u cũng như chất bảo quản,ho&agrave;n to&agrave;n với c&ocirc;ng nghệ sạch v&agrave; kh&eacute;p k&iacute;n.Để biết th&ecirc;m về sản phẩm xin vui l&ograve;ng truy cập :</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://www.wix.com/nguyenhoanglinhchi20/linhchisinhthai">http://www.wix.com/nguyenhoanglinhchi20/linhchisinhthai</a></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">hoặc&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://nguyenhoangbentre.com/">http://nguyenhoangbentre.com/</a></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ</strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty TNHH SX TM DV NGUYỄN HO&Agrave;NG</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">463B/27H CMT8 P13 Q10 HCM</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">ĐT:0945 368 111</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Email:nguyenhoanglinhchi2011@gmail.com</p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Website:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://nguyenhoangbentre.com/">http://nguyenhoangbentre.com/</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyenhoangbentre.com
- Địa chỉ: 463B/27H CMT8 P13 Q10 HCM
- Điện thoại: 0945 368 111 - Fax:
- email: nguyenhoanglinhchi2011@gmail.com