Gạo Japonica 5% Tấm

nguyentanphu

cung cấp Nấm mèo (mộc nhĩ)
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH NUTRIWORLD
- Địa chỉ: ĐỒNG NAI, TP.HCM
- Tel, Fax: 0618 604 657 ::: FaX
- email: david.phu@nutriworld.net
================================

Kinh Gui cac Cty Noi Dia va Xuat Khau,<br /> <br /> &nbsp; Hien Tai Cty Nutriworld xin thong bao den Quy Cty Gia Gạo Japonica 5% re nhat so voi thi truong trong nuoc Tu 20 den 30usd/tan cu the nhu sau:<br /> &nbsp; <br /> <u><strong>1.&nbsp; &nbsp; Gia Xuat Khau Gao Japonica 5% Tam:</strong></u><br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tieu chuan xuat khau (<a target="_blank" class="fixed" href="http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14">http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14</a> &lt;<a target="_blank" class="fixed" href="http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14&amp;cat=14&amp;id=224&amp;PageNo=&amp;manufacturers_id=">http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14&amp;cat=14&amp;id=224&amp;PageNo=&amp;manufacturers_id=</a><br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gia FOB tai cang Hai Phong: <strong>730usd/tan</strong> doi voi Don Dat Hang duoi 5 conts<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>725usd/tan</strong> doi voi Don Dat Hang tren 5 contt<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dong Bao 50kg/pp khong in<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thoi han giu gia: 20 ngay ke tu ngay gui <br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thanh toan : 30% T/T va 70% LC at sight<br /> <br /> <u><strong>2.&nbsp; &nbsp; Gia Noi Dia Gao Japonica 5% Tam:</strong></u><br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tieu chuan xuat khau (<a target="_blank" class="fixed" href="http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14">http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14</a> &lt;<a target="_blank" class="fixed" href="http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14&amp;cat=14&amp;id=224&amp;PageNo=&amp;manufacturers_id=">http://www.nutriworld.net/product_detail.php?cPath=14&amp;cat=14&amp;id=224&amp;PageNo=&amp;manufacturers_id=</a><br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gia Noi Dia tai cang Hai Phong: <strong>690usd/tan </strong>doi voi Don Dat Hang duoi 5 conts<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>685usd/tan</strong> doi voi Don Dat Hang tren 5 contt<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dong Bao 50kg/pp khong in<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thoi han giu gia: 20 ngay ke tu ngay gui <br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thanh toan : 50% T/T va 50% Tai Cang<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Chua bao gom 5% VAT<br /> <br /> &nbsp; <br /> <u>Ghi Chu: </u><br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Neu Quy Cty co cach dong goi khac va in an xin gui qua de Nutriworld tin phi chi tiet roi gui lai.<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ban hang noi dia, neu Quy Cty lay Hoa Don thi them 5% VAT, khong lay se lam Bang Ke, khong ton phi.<br /> &nbsp; <br /> Rat mong nhan duoc thu hoi am som cua Quy Vi,<br /> <span style="font-size: 9pt"><br />Li&ecirc;n hệ trực tiếp với:</span> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt">Mr. Nguyễn Tấn Ph&uacute; </span><span style="font-size: 11pt"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="font-size: 10pt">ĐT : <strong><span style="color: red">0939.019.669 &ndash; 0618.604.657</span></strong></span></p> <span style="font-size: 10pt">Email: <a href="mailto:david.phu@nutriworld.net"><strong>david.phu@nutriworld.net</strong></a> or <span class="MsoHyperlink"><strong>phunguyen08@yahoo.com<br /> www.nutriworld.net<br /> Yahoo/Skype: phunguyen08</strong></span></span>
 
Back
Top